Pařížští advokáti vyzývají prezidentské kandidáty k reformě soudního systému

„Spravedlnost nebude žít bez myšlenek a bez prostředků,“ tvrdí Pařížská advokátní komora v plakátové kampani, kterou odstartovala tento týden a adresovala ji prezidentským kandidátům. Co je jejím cílem? Méně než dva týdny před prvním kolem prezidentských voleb ve Francii upozornit na naléhavost reforem, které je třeba provést, aby se obnovila důvěra francouzských občanů ve spravedlnost.

 

Mélenchon v bohatě řaseném límci, Le Penová s čelenkou s diamanty, Jadot s žabó… Pařížská advokátní komora spustila plakátovou kampaň, která představuje šest z dvanácti prezidentských kandidátů v kostýmech Ancien Régime – starého režimu, tedy společenského a politického uspořádání ve Francii, zejména pak vlády feudálního práva, od konce 16. do konce do vypuknutí Velké francouzské revoluce v roce 1789.

„Spravedlnost není privilegium,“ opakuje Pařížská advokátní komora na každém z těchto plakátů, které byly od začátku tohoto týdne vylepeny v Paříži na více než tisíci místech. Portréty prezidentských kandidátů  jsou doprovázeny manifestem s 10 návrhy  na dosažení reformy soudního systému, které mají vést k obnově a modernizaci spravedlnosti. Manifest již byl prezidentským kandidátům zaslán. Pařížská advokátní komora ve svých návrzích vyzývá zejména k potřebě „zavést moratorium na jakoukoli novou reformu občanského soudního řízení“, „výrazně zvýšit prostředky nezbytné pro fungování soudnictví“ nebo „posílit znalosti o systémech právní pomoci pro nejchudší osoby“.

Francie potřebuje podle advokátů v oblasti spravedlnosti „šok“, aby dohnala své evropské sousedy a aby byla schopna nabídnout všem stranám sporu přístup k právu a spravedlnosti a zároveň zaručit veřejné a individuální svobody.

Znepokojení, které touto kampaní vyjádřili pařížští advokáti, je oprávněné, protože navzdory veřejně prezentované nespokojenosti advokátů v posledních měsících žádný kandidát neučinil spravedlnost jako prioritu ve svém programu. A tak prezidentským kandidátům zbývá už jen pár dní na to, aby to případně ještě napravili.

Redakce AD; Le Parisien
Foto: www.avocatparis.org

Go to TOP