Senát schválil snazší zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny i peněžní příspěvek

Uprchlíci z Ukrajiny budou mít snazší přístup na pracovní trh. Pracovat budou moci bez pracovního povolení a zaměstnání získají bez překážek. Jejich děti budou moci začít chodit do dětských skupin. Uprchlíci také získají peněžní příspěvek, takzvanou humanitární dávku, 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by rovněž mohly dostat peněžitý příspěvek. Zatím se počítá se 3000 Kč na osobu a měsíc, nejvýše však 9000 korun za měsíc. Školy v ČR budou moci zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům, postarat se o ně budou moci rovněž ukrajinští pedagogové. Návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení a také návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, které to vše předpokládají, dnes, tedy 17. března 2022, schválil Senát. 

 

Ukrajinci s vízem dočasné ochrany budou mít ohledně zaměstnání stejná práva jako cizinci s trvalým pobytem. Zaměstnavatelé nebudou muset prokazovat, že na danou pozici neúspěšně hledali tuzemského uchazeče. Uprchlíci budou moci získat postavení uchazeče o zaměstnání včetně nabídek rekvalifikace a poradenství. Tato úprava umožní úřadu práce aktivně napomáhat v začleňování těchto osob na tuzemský trh práce.

Ukrajincům, kteří získají dočasnou ochranu, stát vyplatí prakticky automaticky humanitární dávku 5000 korun. Peníze mají pokrýt základní životní potřeby. Pokud budou jejich příjmové a majetkové poměry nadále horší, budou moci o dávku opět požádat. Vyplácela by se nejdéle dalších pět měsíců.

Děti uprchlíků budou moci chodit do dětských skupin a na jejich místa bude přispívat stát. Zřizovatel dětské skupiny bude moci žádat o příspěvek na její provoz i po 31. lednu, což je jinak ze zákona nejzazší termín. Děti by mohly navštěvovat i skupiny zřízené zaměstnavateli, které se nyní mohou starat jen o potomky svých zaměstnanců. Opatření má přispět k integraci příchozích dětí i dospělých, kteří budou moci začít pracovat. Návrh zákona navíc ulehčí běžencům prokazování kvalifikace pro práci v dětských skupinách.

K sociálním službám budou mít uprchlíci s dočasnou ochranou přístup za standardních podmínek. Pokud na jejich úhrady nebudou mít peníze, náklady ponese podle předlohy stát. V sociálních službách budou moci běženci pracovat určitou dobu jen na základě čestného prohlášení, bez doložení potřebné kvalifikace.

Pro státní příspěvek domácnostem, kteří u sebe uprchlíky ubytují, dává předloha jen zákonný podklad. Podrobnosti, jako jsou podmínky vyplácení a výše dotace, má stanovit vláda nařízením. Příspěvek nemá podléhat zdanění a bude osvobozen podle zákona o daních z příjmů. Poskytovatelé ubytování, které ale nebude smět být v ubytovacím zařízení, nebudou muset podávat daňové přiznání, uvedl předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň. Peníze bude vyplácet krajská pobočka Úřadu práce a žadatel uvede v žádosti, jak chce příspěvek vyplatit. Příspěvek nebude možné posílat do zahraničí.

Školy v ČR budou moci zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům z Ukrajiny. Postarat se o ně budou moci rovněž ukrajinští pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Opatření má platit do konce srpna. Počítá s tím zákon o zvláštních pravidlech ve školství kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který dnes Senát také schválil.

Zákon počítá s tím, že ve školách, školních družinách, školních klubech a střediscích volného času vzniknou třídy, skupiny nebo oddělení, které budou složeny výhradně ze žáků z Ukrajiny. Právě v těchto ukrajinských malotřídkách by směli působit pedagogové z Ukrajiny, kteří neovládají češtinu. Obsah výuky pro Ukrajince nebude muset být v souladu s českými učebními plány. Matky dětí budou moci ředitelé škol využít ve standardních třídách jako asistentky pedagogů.

 

Uvedené zákony, tedy zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, dne  17. března 2022 podepsal prezident republiky.

 

Zákony mají začít platit dnem vyhlášení a jejich účinnost skončí 31. března příštího roku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát PČR

 

Go to TOP