Dary poskytnuté Ukrajině bude možné odečíst z daní, rozhodla vláda

Z daní bude možné zřejmě odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 procent zdanitelných příjmů. Počítá s tím novela zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny, kterou dne 9. března 2022 schválila vláda. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely.

 

Osvobozen od daně bude letos podle návrhu také příjem ukrajinských zaměstnanců, když jim a jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatel poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Od daně také bude osvobozen peněžní dar od zaměstnavatele, jehož cílem je pomoc v tíživé životní situaci.

Další novinkou v novele je možnost odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá letos za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Organizace již v současné době nemusí platit daň z příjmu v případě daru na humanitární nebo charitativní účely. „Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tedy na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Ministerstvo financí navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem předpisu souhlas již v prvním čtení. Účinnost novely zákona by tak mohla nastat zhruba na přelomu dubna a května, přičemž zákonem bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. „Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona,“ uvedlo Ministerstvo financí. V příštím roce odhaduje ministerstvo dopad novely na nižší stovky milionů korun. Odečíst dary je možné zpětně při podání daňového přiznání za předchozí rok.

„Zaslouží ocenit, že Ministerstvo financí zareagovalo takto rychle. Poskytování darů Ukrajincům nicméně nadále zatěžuje otázka DPH. U některých nepeněžitých darů bude muset dárce uplatnit DPH na výstupu. To může dodatečně zatížit nejen poskytování materiální pomoci, ale i pomoci ve formě služeb jako je například bezúplatné ubytování uprchlíků,“ upozornil daňový poradce KPMG Mgr. Ing. Petr Toman.

Řešením by podle něj mohlo být mimořádné prominutí DPH v těchto situacích, obdobně jako loni u elektřiny. „Tento postup však dříve vyvolal pochybnost, zda je v souladu s pravidly EU. Zásadní nástroj je tak v rukách EU, která by mohla takový postup členským státům výslovně povolit,“ dodal Petr Toman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP