Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci řešila migraci i nenávistné trestné činy

Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, která zasedala 3. a 4. března 2022 v Bruselu za účasti ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU, se zabývala

Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci, která zasedala 3. a 4. března 2022 v Bruselu za účasti ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU, se zabývala aktuálními tématy ochrany Schengenského prostoru, migrační krizí, civilní ochranou obyvatelstva a dalšími vysoce aktuálními tématy. 

Ministři vnitra států EU se jednomyslně dohodli na vytvoření mechanismu dočasné ochrany v reakci na příliv vysídlených osob z Ukrajiny, tedy aktivaci směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních na podporu rovnováhy mezi členskými státy při přijímání těchto osob a při nesení důsledků tohoto příjmu.

Směrnice umožní členským státům EU nabídnout lidem prchajícím před konfliktem na Ukrajině vhodnou reakci na jejich situaci. Oprávněným osobám bude v kterékoli zemi EU udělen chráněný status podobný statusu uprchlíků na dobu jednoho roku, kterou lze prodloužit.

 

 

Toto rozhodnutí odráží plné odhodlání Evropské unie projevit solidaritu s Ukrajinou a splnit svou povinnost vůči obětem této neospravedlnitelné války. Evropská unie bude i nadále dělat vše, co je v jejích silách, aby pomohla Ukrajině a obětem války. Ministři měli příležitost o tom ujistit své ukrajinské protějšky během videokonference.

Rada EU dne 3. března 2022 přijala také obecný přístup k posílenému mechanismu hodnocení a monitorování Schengenského prostoru. Tento mechanismus stanoví objektivní a nestranná hodnocení s cílem rychle odhalit nedostatky v uplatňování schengenských pravidel a zajistit jejich rychlé řešení. Poskytuje také základ pro dialog o fungování schengenského prostoru jako celku.

Ministři zhodnotili stav práce v oblasti migrace a azylu a také přijali závěry vyzývající k přizpůsobení civilní ochrany s ohledem na extrémní povětrnostní jevy způsobené změnou klimatu, které jsou stále častější, intenzivnější a vytrvalejší.

Dnes, 4. března 2022, usedli ke kulatému stolu ministři spravedlnosti států EU a diskutují o pokroku při přípravě návrhů týkajících se elektronických důkazů k vyšetřování a stíhání trestných činů. Získání přístupu k elektronickým důkazům není pro donucovací orgány vždy jednoduchou záležitostí, protože jsou často uloženy v jiné zemi. Hlavním cílem nových pravidel je urychlit přístup k elektronickým důkazům bez ohledu na umístění údajů.

Ministři projednají také návrh rozhodnutí Rady o nenávistných projevech a trestných činech z nenávisti, které zaznamenaly v celé Evropě prudký nárůst a staly se velmi znepokojivým jevem. Jedná se o obzvláště závažné trestné činy, neboť podkopávají společné hodnoty a základní práva EU.

Evropská komise proto navrhuje rozšířit seznam trestných činů EU o nenávistné  projevy a trestné činy z nenávisti. Cílem návrhu je harmonizovat pravidla pro definici a sankce za tyto trestné činy na úrovni EU.

Ministři spravedlnosti si také vymění názory na základní lidská práva a budou usilovat o přijetí závěrů o boji proti rasismu a antisemitismu.

Zdroj: consilium.europa.eu
Foto: Rada EU

Go to TOP