„Stojíme za Ukrajinou“ a „Česko.Digital“ vytvořily rozcestník pro pomoc Ukrajině

Sociální sítě zaplavilo obrovské množství solidarity a nápadů, jak pomoci občanům Ukrajiny na útěku před válkou. Stovky lidí a desítky firem se spojily pod hlavičkou platformy Stojíme za Ukrajinou a následně v komunitě expertních dobrovolníků Česko.Digital během jednoho víkendu vytvořily webový rozcestník stojimezaukrajinou.cz. Informace “Jak pomoci” společně s informacemi “Hledám pomoc” přeloženými do ukrajinského jazyka jsou tak nyní přehledně na jednom místě.

Jedním z cílů platformy Stojíme za Ukrajinou je zamezit tříštění informací a duplikaci práce. Proto se tým dobrovolníků a aktivistů rozhodl spolupracovat napříč sektory a vytvořit jednu informační platformu, která komukoliv umožní pomoc obyvatelům Ukrajiny nabídnout a ukrajinským obyvatelům pomoc vyhledat.

„Vždy, když se stane podobná věc, je spousta organizací a lidí, kteří chtějí pomoci. Chvíli vyčkávají, jestli se něco bude dít, a když se nic neděje, pustí se do realizace sami. Proto se stává, že paralelně pracují na stejných věcech. Přínos komunity Česko.Digital je v tom, že odborníkům z více oborů a různých organizací nabízí neutrální půdu, kde mohou spojit síly a efektivně pomoct,” říká dobrovolník Jiří Sekera jeden z hlavních koordinátorů projektu.

Rozcestník pomoci www.stojimezaukrajinou.cz funguje jako webová stránka, která sdružuje nejrůznější formy pomoci přes ověřené odkazy. Finální verze se dynamicky rozvíjí a roste s tím, jak do projektu přichází další aktivisté a expertní dobrovolníci. Už nyní je ale rozcestník použitelný a usnadní veřejnosti orientaci v možnostech pomoci. Je výchozím místem jak pro ty, kteří chtějí pomáhat, ale neví jak (Jak pomoci), tak pro ukrajinské občany, kteří potřebují pomoc, ale neví, kam se obrátit (Hledám pomoc).

„V přehledně vytvořených sekcích “Jak pomáhat?” (finanční a právní pomoc, ubytování, probíhající sbírky atd.) najdou lidé ověřené odkazy na organizace nabízející cílenou pomoc a mohou si vybrat, jak se konkrétně zapojí,” doplňuje Tereza Gagnon, odpovědná za Partnerships & Fundraising v komunitě Česko.Digital.

V sekci “Hledám pomoc” napsané v ukrajinském jazyce, na které celý víkend pracovali dobrovolníci ze strany ukrajinských občanů žijících v České republice, zatímco jejich rodiny čelily bezprostřednímu nebezpečí, jsou hlavní kontakty na relevantní české instituce, informace o aktuálních podmínkách vstupu a pobytu na území České republiky a dále odkazy na organizace nabízející pomoc v konkrétních oblastech (ubytování, finanční pomoc, nabídka práce, psychologická pomoc atd.),” uzavírá Tereza Gagnon.

Důležitou součástí je také přehled akcí probíhajících po celé České republice, kde se lidé mohou společně setkávat a dávat najevo svůj postoj.

Zatímco rozcestník stojimezaukrajinou.cz mapuje nabídky a poptávky pomoci na úrovni organizací a institucí, vzniká také druhý projekt pomahejukrajine.cz, který nabídne katalog konkrétních možností pomoci a propojí lidi napřímo. Společně tak vzniká první ucelená platforma pro jednotlivce, kteří chtějí pomáhat.

Platforma Stojíme za Ukrajinou je napojena na další občanské aktivity, které se do pomoci Ukrajině zapojily. Pomáhají například České Priority, Společně to dáme, Milion chvilek nebo Solidpixels a další. Všechny zapojené organizace si dobře uvědomují, že tímto vytvořily první nárazovou intenzivní pomoc, kterou bude třeba dále rozvíjet pro dlouhodobou udržitelnost projektu.


Zdroj: stojimezaukrajinou.cz

 


Platforma Stojíme za Ukrajinou
Jsme občané ČR, kterým není jedno, co se děje ve světě. Dlouhodobě se zajímáme o stav demokracie v Evropě, společenské výzvy Česka a možnosti, jak pomoci v jejich řešení. Již 19. února 2022, v době sílícího napětí, jsme organizovali veřejné setkání na podporu Ukrajiny. V návaznosti na další dění se v celé společnosti zdvihla enormní vlna solidarity a lidé se začali propojovat pod hlavičkou Stojíme za Ukrajinou. Dne 25. 2. jsme pod záštitou Česko.Digital spustili stejnojmenný oficiální projekt s rozcestníkem pomoci www.stojimezaukrajinou.cz.


Česko.Digital
Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků, kteří rozumí technologiím, pro bono pomáhají neziskovým organizacím i státu, a mění tak Česko k lepšímu. Od svého založení v květnu 2019 propojila přes 4000 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Stojí za projekty www.ucimeonline.cz, www.damerousky.cz … Více o komunitě na www.cesko.digital.

Go to TOP