ČAK řeší aktuální situaci kolem advokátních úschov se Sberbank i ČNB

Česká advokátní komora zaznamenala, že prostředky advokátních úschov  na účtech advokátů vedených u banky Sberbank CZ, a. s., jsou

Česká advokátní komora zaznamenala, že prostředky advokátních úschov  na účtech advokátů vedených u banky Sberbank CZ, a. s., jsou dočasně nedostupné. Vedení ČAK  tuto situaci operativně řeší s vedením banky Sberbank CZ, a. s., a s Českou národní bankou.

Komora vyzývá advokáty, aby informovali ČAK, konkrétně JUDr. Petra Svobodu (tel: 273 193 225, e-mail: svoboda@cak.cz) o aktuálních advokátních úschovách vedených u Sberbank CZ, a. s.,  a zároveň  doporučuje, aby advokáti upozornili své klienty, že prostředky na účtech advokátních úschov mohou být dočasně nedostupné a informovali je o tom, že nastalou situaci řeší ve spolupráci s ČAK.

Česká národní banka situaci kolem Sberbank CZ, a. s., v důsledku napadení Ukrajiny Ruskem nejen monitoruje, ale především dohledově řeší. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty.

Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob v bankách či družstevních záložnách vedené v českých korunách i v cizí měně pojištěny pro případ, že bance či družstevní záložně je odebrána licence. Výše náhrady se poskytuje ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 eur pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny, v taxativně stanovených případech (např. vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, či prodeje nemovitosti určené k bydlení), může náhrada dosáhnout až ekvivalentu 200 000 eur. Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí Garanční systém finančního trhu, který také spravuje Fond pojištění vkladů a který zajištěním výplaty zpravidla pověřuje některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. Náhrady se vyplácí v korunách.

Aktuální informace Sberbank naleznete na: https://www.sberbank.cz/cs-cz/pobocky-a-bankomaty


Zdroj: ČAK

Foto: @sberbank.cz

Go to TOP