ČAK a VS: o videohovorech, volání klientů z věznic i el. náramcích

Nad problematikou vězeňství ve vztahu k výkonu advokacie se před pár dny sešli generální ředitel Vězeňské služby ČR Mgr. Simon Michailidis, MBA, a náměstek Ministerstva spravedlnosti, Sekce vězeňství a resortní kontroly, PhDr. Petr Dohnal na straně jedné a na straně ČAK její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., a členové představenstva JUDr. Tomáš Sokol a Mgr. Lukáš Trojan.

 

Všichni aktéři vysoce ocenili úspěšnost projektu Skype obhajoby (AD o něm informoval zde). Obě strany mají za to, že by videohovorů, videokonferencí a videojednání v justici obecně mohlo být využíváno hojněji a především tam, kde to přichází v úvahu, například i při jednoduchých soudních jednáních jako jsou jednání o návrhu na podmíněné propuštění z výkonu trestu nebo rozhodování o dalším trvání vazby. Je na soudech a Ministerstvu spravedlnosti, aby se důsledně začaly touto možností a volbou zabývat, neboť se jeví praktickou jak z hlediska Vězeňské služby, která oceňuje její nižší celkovou organizační náročnost a rovněž ne nevýznamné snižování ekonomických nákladů, tak i z pohledu advokacie a justice vůbec – s ohledem na možné ekonomické výhody vzdálených jednání. Z pohledu advokacie využití videojednání v těchto případech podmiňuje jediné – případný souhlas klienta, jinak rovněž převažují pozitiva – šetření nákladů minimálně na cestovné a šetření času.

Zástupci Vězeňské služby ČR a ČAK společně kritizovali, že kvůli vnějším vlivům bylo nutné přerušit využívání systému tzv. elektronických náramků a bude nutné hledat nového dodavatele systému, což dost výrazně oddaluje návrat k tomuto prostředku nahrazujícímu efektivně a ekonomicky výkon vazby a trestu. Společně tedy VS ČR a ČAK apelují na co nejrychlejší postup Ministerstva spravedlnosti v této oblasti.

Vedení ČAK upozornilo na problém, který advokáti hojně signalizují: volá-li na povolené číslo advokátovi klient z vazby či z výkonu trestu odnětí svobody, na mobilním telefonu advokáta se objeví jen oznámení o neznámém volajícím, nikoliv údaj, z něhož by mohlo být advokátovi patrno, že jde o volání z věznice, nebo že by dokonce bylo možné identifikovat, který klient právě volá. Generální ředitel VS ČR proto přislíbil prověřit možnost změny tohoto systému.

Zástupci VS ČR a ČAK se dohodli, že vzhledem k nejasnostem (jak na straně VS, tak i u advokátů) o způsobu, jakým je ze strany VS ČR administrováno podání žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu, zašle Generální ředitelství VS ČR vzorovou úpravu tohoto postupu a ČAK se prostřednictvím svých médií postará o informovanost advokátů.

 

Redakce AD
Foto: canva.com, archiv VS

Go to TOP