MV připravilo návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online

Policisté budou moci přikázat českým, ale i evropským poskytovatelům hostingových služeb na internetu znepřístupnit teroristický obsah. Pokud na webu zaznamenají například záběry teroristického útoku či záznam poprav, zašlou příkaz, po jehož obdržení bude mít poskytovatel hodinu na jejich odstranění. Počítá s tím návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online, který připravilo Ministerstvo vnitra. Ve čtvrtek 17. února 2022 ho představili zástupci Bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra Mgr. Karel Bačkovský a Mgr. Petr Habarta.

 

„Samo Česko nemá velký problém s teroristickým obsahem online,“ uvedl Karel Bačkovský. Případy se podle něj počítají v jednotkách ročně. Při přípravě návrhu zákona se proto vnitro zaměřilo i na to, aby předpis příliš nezatěžoval podnikání v oblasti internetu. Policisté by však nově měli mít možnost přikázat odstranit obsah i velkým nadnárodním platformám sídlícím v EU. Takovéto příkazy budou moci přezkoumat orgány dané země.

Zákon navazuje na nařízení Evropské unie o potírání šíření teroristického obsahu online. Jeho účelem je rychlé stažení závadných záběrů. Pokud poskytovatel do hodiny teroristický obsah neznepřístupní, mohou mu být uloženy sankce. V případě, že se tak stane poprvé, bude mít ještě 12 hodin navíc, kdy se bude moci s novými procedurami seznámit. Provozovatelé služeb, u kterých se bude teroristický obsah vyskytovat vícekrát, budou muset přijmout „přiměřená opatření“.

Zástupci Ministerstva vnitra však nepředpokládají, že budou muset v České republice k sankcím přistupovat. „Muselo by se jednat o záměrnou a úmyslnou nespolupráci,“ uvedl Karel Bačkovský. V současné době podle něj policisté takové problémy nemají. Mezi sankce patří finanční postihy, ale i napomenutí. Právě sankce, lhůty k odstranění a přeshraniční prvek jsou nejvýznamnějšími změnami, které návrh přináší.

Předpis se nebude vztahovat na případy, kdy je obsah na webech publikován kvůli vzdělávacím či vědeckým účelům. Podle Bačkovského bude nutné vždy posuzovat kontext, nejdůležitější bude posouzení účelu zveřejnění. Typickými příklady záznamy teroristických poprav či teroristických útoků zveřejněných samotnými pachateli.

Rozhodnutí o odstranění obsahu budou podléhat soudnímu přezkumu. „Proti příkazům bude možné podat správní žalobu,“ dodal Mgr. Karel Bačkovský.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP