Absolventi kurzu právnické angličtiny převzali osvědčení v pobočce ČAK v Brně

V pondělí 14. února 2022 proběhlo na pobočce ČAK v Brně v zasedací místnosti Kleinova paláce z důvodu epidemických opatření opožděné slavnostní předávání osvědčení absolventům kurzu právnické angličtiny z podzimu 2021. Certifikáty s hodnocením dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky SERR (CEFR) byly účastníkům předány JUDr. Irenou Schejbalovou, ředitelkou pobočky ČAK v Brně (na snímku druhá zprava).

 

Kurzy právnické angličtiny pod vedením lektorky D. Petrilákové, Lic. Dip. TEFLA, která je akreditovanou členkou Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES, jsou v Brně pořádány již od roku 2010 a jsou velmi populární a žádané. Probíhají v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně a jejich jádrem je recyklace relevantní slovní zásoby, diskuse s použitím pokročilé odborné slovní zásoby a komunikační část, kdy je procvičována cílená komunikace v rámci případových studií z praxe. Účastníci mají možnost poslouchat audionahrávky a sledovat videa z právnického prostředí v anglickém jazyce. Lektorka využívá především interaktivní a deduktivní metody výuky, včetně recyklace terminologie v kontextu, nabízí také materiály k samostudiu. Obsah jednotlivých lekcí (včetně audionahrávek a odkazů na videozáznamy) je účastníkům k dispozici i po skončení kurzu.

Již dvě pravidelné účastnice kurzů se zvládly připravit na mezinárodní jazykovou zkoušku pro právníky (jedna z nich úspěšně absolvovala ILEC a další TOLES) a dnes již samy působí jako lektorky odborné právnické angličtiny v rámci projektu výuky pracovníků v justici pro slovenskou Justiční akademii.

Kurzy právnické angličtiny jsou pobočkou ČAK v Brně organizovány pravidelně 4x do roka. Dva kurzy pro pokročilé probíhají hybridní formou (kombinace prezenční a online výuky) vždy od ledna do června a od září do prosince. Od roku 2020 jsou také dvakrát ročně pořádány online kurzy právnické angličtiny, na které se hlásí advokáti z celé republiky.

Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP