Advokátka Barbora Dubanská: Za vše v telemedicíně mohou inovace

Exkluzivně pro AD

 Advokátka JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., se v současné době zaměřila na problematiku telemedicíny. Pandemie onemocnění covid-19 totiž do značné míry narušila tradiční poskytování zdravotní péče a zvýšila motivaci mnoha poskytovatelů i zdravotních pojišťoven hledat digitální řešení zajištěním dostupnosti lékařské péče a účinným zapojením pacientů. Inspiraci pro nová pravidla je vždy vhodné hledat v zahraničních právních úpravách, kde digitální technologie našly pevné místo při poskytování zdravotních služeb.

 

Zatímco v České republice je zejména legislativní vývoj elektronického zdravotnictví teprve na počátku, v jiných zemích je telemedicína již běžnou součástí poskytování zdravotních služeb,“ uvedla JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., v úvodu rozhovoru pro Advokátní deník.

 

Jak jste se dostala k tématu telemedicíny a digital health v právu?

Vždycky mě zajímalo propojení potřeb pacientů s možnostmi, které nabízejí inovace. Ať se to týká inovativní genové a buněčné terapie pro těžce onkologicky nemocné pacienty nebo nové možnosti komunikace a terapie pacientů na dálku. Když se podíváme na vývoj v jiných oblastech, např. bankovnictví, nákupu potravin, poslouchání hudby, tak online přístup je pro nás naprostou neoddiskutovatelnou možností. Je pak až zarážející, že v oblasti zdravotnictví jsme teprve na počátku. Samozřejmě to vše souvisí se zvýšenou nutností ochrany osobních údajů a podmínek dodržovat péči de lege artis, ale rozhodně jsou oblasti, kde bude elektronizace zdravotnictví jen ku prospěchu pacientů. Ostatně vývoj ve světě to jen potvrzuje.

 

Jaké máte zkušenosti v tomto oboru ze zahraničí?

Spolupracuji blízce s kolegy z Velké Británie, Irska, Německa, ale i Slovenska a Pobaltí. A ode všech těchto zemí se můžeme hodně učit. Ať je to elektronizace zdravotních záznamů a jejich výměna mezi zdravotnickými zařízení nebo i mezi zeměmi v rámci Pobaltí.

Národní zdravotní služba NHS z Velké Británie je zase inspirativní svým přístupem k telemedicíně a k jejímu zpřístupnění všem svým pojištěncům. A slovenský Národní úřad pro zdravotnické informace je zase dobrým příkladem, jak se dá efektivně pracovat s agregovanými daty.

 

Co byste doporučila za změny z pohledu práva v telemedicíně v ČR a kde vidíte jeho Achillovu patu?

Aby se dalo telemedicíny a elektronického zdravotnictví naplno užívat, je nutné urychleně implementovat elektronizaci zdravotních záznamů. Také je nutné dovytvořit IT systém, lékařské standardy pro tuto oblast a v neposlední řadě se pečlivě věnovat oblasti kyberbezpečnosti. Kyberútoky na zdravotnická zařízení jsou stále častější a mohou mít dalekosáhlé následky pro zdraví pacientů. Ostatně v praxi jsme již takové případy zaznamenali a trvalo poměrně dlouho, než nemocnice znovu obnovily své systémy.

 

Co Vás v poslední době příjemně překvapilo v oblasti telemedicíny?

Jsem ráda, že vstoupil v účinnost zákon o elektronizaci zdravotnictví, což je takový základní kámen pro elektronizaci zdravotních záznamů. Dále je vidět vzrůstající zájem pacientů o telemedicínu a jiné možnosti v oblasti prevence a zlepšení jejich zdravotního stavu. Pacientské organizace se v tomto směru hodně angažují a zajišťují širokou informovanost veřejnosti.

Stejně tak oceňuji odborné lékařské společnosti, které si tento vývoj uvědomují a připravují různé guidelines v této oblasti.

 

Jaké projekty chystáte v roce 2022 a na jaké významné projekty byste upozornila?

Jsou to samozřejmě nejrůznější akce a semináře v této oblasti. Ale jsem také aktivně zapojená do aktivit pro zlepšení zdraví české populace v projektu „ministr zdraví“, jehož cílem je plně digitální zdravotnictví se základními hesly: Digitalizace, Prevence a Finance. Jednoduše využívání moderních technologií tam, kde jsou nejvíce potřeba. Například vzdálený přístup k lékaři za splnění nejvyšších podmínek ochrany dat a v souladu se zákonnými požadavky. V oblasti prevence je cílem vést populaci k odpovědnosti, v souladu s heslem „Zdraví je vaše“. Budoucí medicína bude prediktivní, personalizovaná, participativní, permanentní. O tom je prevence budoucnosti. Samozřejmě s těmito cíli souvisí i finance. Digitalizace má být jen prostředek, který umožňuje jednoduše a levně udržovat zdraví nebo pomoci kontrolovat chronické onemocnění. To je levnější než drahá péče.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Barbory Dubanské, Ph.D., LL.M.

Go to TOP