Mezinárodní konference přilákala pozornost zájemců o soutěžní právo

Za účastni výkonné místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager se ve dnech 24. a 25. ledna 2022 uskutečnila v prostorách Právnické fakulty UK mezinárodní konference EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps. Konference, jež se konala v hybridním formátu, se během dvou dnů zúčastnila osobně či online takřka stovka zájemců o soutěžní právo z 20 zemí.

 

Již zahajovací proslov, který přednesla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro soutěž, M. Vestager (celé znění projevu v angličtině naleznete ZDE), přilákal pozornost značného počtu odborníků a zájemců o soutěžní právo – pět desítek účastníků dorazilo na akci osobně a přibližně stejný počet se připojil online.

Úvodní projev přednesla místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager.

 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Dalšími významnými vystupujícími úvodního panelu konference byli například předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., s příspěvkem „Universal competition rules in a globalised, post-covide and green world: will the explosion of exemptions and protectionism destroy our own competitiveness?, JUDr. David Petrlík, Ph.D., soudce Tribunálu EU, s příspěvkem  „Recent developments in EU antitrust case law: New technologies facing traditional principles“ či Agustin Reyna z bruselské centrály evropských spotřebitelských organizací BEUC, který hovořil na téma „How to ensure consumers get a fair share of the benefits of the digital economy?“

 

Na konferenci vystoupil i prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost Katedry evropského práva UK.

Tématem jednání konference byly jak nové fenomény soutěžního práva spojené s digitalizací, globalizací a klimatickou změnou, tak obecnější problematika teorie a doktríny soutěžního práva, a současně i velmi speciální otázky vynucení soutěžních pravidel, reforem národních soutěžních předpisů a sektorové regulace.

 

Vedle akademiků a advokátů vystoupila na konferenci celá řada doktorandů z českých univerzit. Celkem bylo předneseno více než padesát příspěvků, které budou publikovány – v anglickém jazyce – v recenzovaném sborníku.

 

Konference ukázala, že soutěžní právo je rozsáhlým, dynamickým oborem, který má i v České republice nezanedbatelnou a stále rostoucí odbornou základnu. Kontakty díky ní posílené či nově navázané mohou napomoci dalšímu rozvoji tohoto mezinárodně atraktivního právního oboru.

Akce se osobně zúčastnila padesátka zájemců o soutěžní právo.

Na přípravách konference se podílely zejména katedry evropského, obchodního a správního práva PF UK, podporu jí poskytlo Zastoupení Evropské komise v ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a také advokátní kanceláře Rowan Legal, Skills a Wolf Theiss.

 

Zdroj: PF UK
Foto: Hynek Glos

 

Go to TOP