MZ znovu kvůli covidu vydalo zákaz návštěv vězňů, na obhájce se nevztahuje

Komentováno pro AD

Od 27. ledna do 13. února 2022 jsou kvůli koronavirové situaci znovu dočasně zakázány návštěvy ve věznicích. Opatření Ministerstva zdravotnictví schválila vláda. Zákaz návštěv kvůli možnosti zavlečení koronavirové nákazy naposledy platil do loňského dubna, poté se podmínky postupně opět rozvolnily.

 

Ministerstvo omezilo návštěvy mimořádným opatřením na období, kdy předpokládá nejmasivnější šíření varianty omikron. Zákaz návštěv se týká jak odsouzených ve věznicích, tak i vazebně stíhaných, chovanců v detenčních ústavech i lidí v zařízeních pro zajištění cizinců.

Zákaz návštěv se netýká advokátů a jiných úředních osob, například tlumočníků. Tito příchozí však musejí dodržovat předepsaná hygienická opatření, zejména používat respirátor po celou dobu návštěvy. „Zároveň je zřejmý předpoklad, že s probíhajícím povinným testováním zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných všechny tyto osoby podstupují pravidelné testování,“ poznamenalo ministerstvo. Ačkoliv zákaz návštěv se nevztahuje na obhájce, i oni mají možnost alternativní komunikace se svými klienty přes Skype, a to již od dubna 2020.

„Ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti i vnitra jsou si vědoma toho, že zákaz návštěv v předmětných zařízeních není z psychologického hlediska dlouhodobě udržitelný, a proto je tento zákaz stanoven pouze na omezenou dobu. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, bude režim návštěv znovu obnoven,“ uvedl úřad v odůvodnění návrhu.

Cílem opatření je minimalizovat riziko, že nákaza pronikne za zdi věznic. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti upozornilo na to, že za mřížemi často pobývají lidé s chronickými onemocněními, často senioři, lidé s imunitou oslabenou dosavadním způsobem života či nenaočkovaní lidé se zanedbaným zdravotním stavem. „Je velká pravděpodobnost, že při významném šíření nákazy v těchto zařízeních by došlo k nezanedbatelnému dopadu na zdravotní systém,“ podotkl úřad.

Zmínil také, že možnost dodržování preventivních hygienických a protiepidemických opatření je ve věznicích omezená: jednu místnost sdílí větší množství lidí, stejně tak WC nebo sprchy.

„Toto rozhodnutí respektujeme. Rodinné příslušníky, kteří už měli na dané období domluvený termín návštěvy, budeme informovat telefonicky, informaci zveřejníme také na sociálních sítích,“ řekla mluvčí Vězeňské služby Mgr. Markéta Prunerová. Zároveň připomněla, že jako jedno z kompenzačních opatření lze i nadále využít možnost videohovorů vězňů a jejich blízkých přes platformu Skype.

Projekt Skype obhajob vyzkoušel i severočeský advokát JUDr. Daniel Volák. „Jde o vhodný podpůrný prostředek obhájce, nicméně jen v jednodušších operativních poradách o méně podstatných aspektech obhajoby. Nespornou výhodou Skype obhajob je hledisko ekonomické, šetří finanční prostředky klientů na straně jedné a čas obhájce na straně druhé. Ovšem při podrobných poradách a náročných přípravách například na výslech, hlavní líčení či veřejné zasedání, považuji osobní přítomnost za nezbytnou a totéž ve většině případů vyžadují i klienti,“ uvedl JUDr. Volák, podle něhož je návštěva obhájce ve věznici vždy i významným lidským povzbuzením a určitou pozitivní motivací pro lepší snášení pobytu ve věznici. „Nelze také odhlédnout od přání klientů osobně se setkat, v těchto případech by měl obhájce návštěvu vždy upřednostnit. Z těchto důvodů považuji projekt Skype obhajob za užitečný, avšak doplňkový způsob kontaktu s klienty,“ dodal doktor Volák právě před svým odjezdem do Vazební věznice Teplice na osobní přípravu s klientem na veřejné zasedání o podmíněném propuštění z výkonu trestu.

Zdroj: ČTK; redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP