Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch novými advokáty bpv BRAUN PARTNERS

Začátkem roku 2022 se stali novými spolupracujícími advokáty bpv BRAUN PARTNERS Kateřina Trzaska a Adam Stawaritsch.

 

Mgr. Kateřina Trzaska vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž studovala na Právnické fakultě Univerzity Paris-Lodron v Salzburku. Čtyři roky pracovala u společnosti Jones Day v Mnichově v oblasti duševního vlastnictví, kterému se věnuje i v bpv Braun Partners společně s pracovním, obchodním a korporátním právem.

Mgr. Adam Stawaritsch má za sebou studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se převážně na vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže, rodinné právo, insolvenční právo, právo obchodních společností a obchodní právo.

Oba hovoří česky, anglicky a německy.

 

K bpv BRAUN PARTNERS se připojili v roce 2018. „Kateřina i Adam jsou výjimečně nadaní právníci, se kterými je jak po profesní, tak lidské stránce radost spolupracovat. Jsem velmi rád, že se rozhodli pro své další profesní směřování stále pod značkou bpv,“ uvedl Arthur Braun, managing partner kanceláře.

 

Zdroj: bpv BRAUN PARTNERS s. r. o.
Foto: archiv bpv BRAUN PARTNERS s. r. o.

Go to TOP