EK ČR: Opakované milostivé léto musí mít zásadně jiné parametry

Pokud se bude milostivé léto pakovat, pak Exekutorská komora ČR (EK ČR) trvá na tom, aby soudní exekutoři za tuto práci dostali odpovídající odměny. Informoval o tom ve středu 26. ledna 2022 prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík. Komora zároveň upozorňuje, že o nastavení parametrů opakovaného milostivého léta je možné rozhodnout až poté, co budou známa přesná data.

 

„V případě opakování milostivého léta požadujeme úplně jiné nastavení parametrů. Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže odpouštět dluhy na jejich úkor,“ vysvětluje prezident EK ČR Jan Mlynarčík. Pro soudní exekutory znamenalo milostivé léto značné nároky na administrativu a vyřizování enormního množství spisů a dotazů.

Podle předběžných odhadů EK ČR využili milostivého léta zejména zodpovědnější dlužníci. Tedy ti, kteří své dluhy už řešili. Stát by v jejich případě své peníze stejně vymohl, jen o něco později. Veřejnoprávní subjekty se tím připravily nejen o vysoké částky na příslušenství, ale také na penále, soudních výlohách a jiných nákladech. „Navíc celá administrace na straně veřejných orgánů a exekutorů stála obrovské prostředky a energii,“ zdůrazňuje Jan Mlynarčík.

Podrobnější podmínky pro případné opakování milostivého léta projednají zástupci EK ČR s Ministerstvem spravedlnosti ještě v tomto týdnu. „Jsem opravdu rád, že budeme přizváni k jednáním. Dostaneme tak příležitost podílet se na legislativně povedenější úpravě, než byla ta první. V tomto smyslu vítáme věcný přístup ministerstva,“ dodává prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Během milostivého léta, které bylo zahájeno 28. října 2021 a končí v pátek 28. ledna 2022, se mohli dlužníci rychle zbavit svých dluhů. Zejména u dlouhodobých exekucí mohlo milostivé léto dlužníkům zachránit nemalý finanční obnos, zcela se jim odpustily úroky z prodlení a jiné příslušenství.

Jak uvedla Exekutorská komora ČR, ihned po ukončení milostivého léta začne sbírat data od jednotlivých soudních exekutorů, zveřejní je v průběhu března.

 

Zdroj: EK ČR, redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP