Ministerstvo zdravotnictví poslalo úpravy očkovací vyhlášky legislativcům

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo úpravu vyhlášky o povinném očkování k posouzení Legislativní radě vlády. Vyškrtlo z ní odstavce o covidu-19

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo úpravu vyhlášky o povinném očkování k posouzení Legislativní radě vlády. Vyškrtlo z ní odstavce o covidu-19. Změna, která ruší povinné očkování pro vybrané profese a osoby starší 60 let, by měla začít platit okamžitě po zveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů. V odůvodnění úřad píše, že je třeba o případné povinnosti očkování proti covidu-19 dál diskutovat.


„Ministerstvo je zároveň přesvědčeno o tom, že aktuálně je třeba vytvořit potřebný prostor pro dostatečnou diskusi o optimálním nastavení očkování proti covid-19 včetně zvážení, má-li být povinné, popřípadě v jakém rozsahu,“
píše se v materiálu.

Vláda již 19. ledna oznámila, že očkování proti covidu-19 pro nikoho povinné nebude. Vyhlášku, která už vstoupila v platnost, schválila před koncem svého mandátu vláda Andreje Babiše. Všichni lidé, pro něž povinnost zaváděla, měli být očkovaní do konce února. Z profesních skupin to měli být například všichni zaměstnanci zdravotnických zařízení, pracovních pobytových zařízení sociálních služeb, vojáci, policisté, celníci nebo hasiči.

Ministerstvo v dokumentu uvádí, že efekt očkování na snížení dopadu epidemie covidu-19 je jednoznačně pozitivní, zavedení povinné vakcinace ale považuje „v současné chvíli za společensky a pracovněprávně nezdůvodnitelné“. Existují podle něj pochybnosti o vhodnosti strategie vzhledem k načasování a nastavení této povinnosti. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek k tomu dříve uvedl, že posuzovat bude i vliv očkování u varianty koronaviru omikron. Podle lednových dat je zatím nákaza stejně pravděpodobná u očkovaných bez posilující dávky jako u neočkovaných.

„Ponechání povinnosti očkování proti covid-19 u osob nad 60 let věku by ve svých praktických dopadech vyvolalo řadu zásadních problémů v kontextu vymáhání splnění uložené povinnosti,“ uvádí dokument. V potaz je podle něj třeba brát případné budoucí vakcíny proti covidu a sociální a ekonomické charakteristiky této věkové skupiny.

Při zavedení povinnosti pro vybrané profese by podle něj došlo ke ztrátě let praxe a odborných zkušeností osob, které by se kvůli kontraindikacím nemohly nechat očkovat a musely by tak být z výkonu své profese vyřazeny.

Za trvalé kontraindikace očkování proti covidu-19 ministerstvo podle manuálu pro očkovací místa považuje jenom předchozí reakce na dříve podanou vakcínu proti koronaviru. Může jít o závažnou alergickou reakci, zánět srdce nebo krevní sraženiny po vektorových vakcínách. U nich je ale možné očkovat jiným typem očkovací látky.

Zástupci profesních skupin vyjadřovali obavy z toho, že lidé budou kvůli očkovací povinnosti ze zaměstnání odcházet. Ve většině sborů jsou očkovány více než tři čtvrtiny pracovníků. U hasičů a policistů je to podle odhadů asi 75 procent, u lékařů 80 procent, u zdravotních sester 83 procent a u vojáků 85 procent.

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, zarděnkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Podle dat Státního zdravotního ústavu nebyl u těchto nemocí zachycen v roce 2021 ani jeden případ.

Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence typu A a B, proti žloutence B také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP