Den ohroženého advokáta 2022 podpoří advokáty v Kolumbii

ČAK se ve spolupráci s Radou evropských advokátních komor (CCBE) i letos opět zapojila do iniciativy na podporu ohrožených advokátů, a to v rámci tzv. „Dne ohroženého advokáta“, který připadá na dnešek, 24. ledna.

 

Den ohroženého advokáta, který se připomínal poprvé v roce 2010 a od roku 2015 potom pravidelně každý rok, je pojmenován po stejnojmenné nadaci http://dayoftheendangeredlawyer.eu. Ta je společně s Asociací evropských demokratických advokátů (EDL), Evropskou asociací advokátů pro demokracii a lidská práva (ELDH) a Monitorovacím výborem útoků na advokáty (IAPL) jeho organizátorem. Tyto instituce samozřejmě podporuje řada advokátních komor, v čele s Radou evropských advokátních komor – CCBE a dalších advokátních organizací, včetně České advokátní komory.

Účelem každého Dne ohroženého advokáta je vypracování centralizované petice v co největším počtu měst, a to i za hranicemi Evropy, která bude postoupena velvyslancům, konzulátům a jiným orgánům moci. Petice bude upozorňovat na problematickou situaci ohrožených právníků ve vybrané zemi.

Česká advokátní komora se oficiálně připojila k podpisu petice poprvé v roce 2020, tehdy na obranu advokátů v Pákistánu a následně v roce 2021, kdy podpora směřovala k advokátům v Ázerbájdžánu, stejně jako letos.

Letošní ročník bude zaměřen na velmi složitou situaci právníků v Kolumbii a dne 24. ledna 2022 se uskuteční demonstrace mj. před Kolumbijským velvyslanectvím v Bruselu. Kolumbie je zemí, ve které dochází k největšímu počtu vražd advokátů na světě. Navzdory mírovým dohodám se zde rozmáhá korupce, nezákonné sledování, vyhrožování, soudní šikana a vraždění advokátů.  V poslední době vzrostlo pronásledování advokátů – obhájců lidských práv. Advokáti zabývající se lidskými právy jsou obvykle vystaveni soudní šikaně, která jim brání v poskytování právních služeb. Tato praxe spočívá v právní stigmatizaci advokátů, obvykle hrozbou zahájení jejich trestního stíhání nebo jejich spojením s kauzami klientů. Polarizace a zjevné zásahy mocenských aktérů způsobily, že se oběťmi těchto útoků stalo mnoho advokátů.

Podle zprávy Fondu solidarity (FASOL) z roku 2014 bylo v předchozích deseti letech zavražděno více než 700 advokátů a více než 4 400 jich bylo vystaveno různým druhům agrese. Je nezbytné zdůraznit, že tato čísla jsou vždy podhodnocena. Stejně tak FASOL ve své databázi uvádí, že v letech 1989 až 2019 se obětí násilí stalo 1 340 pracovníků v oblasti justice.

Proč je Dnem ohrožených advokátů právě 24. leden? Toto datum je spojováno s útokem ze dne 24. ledna 1977, kdy byli zavražděni čtyři advokáti a jeden spolupracovník ve své kanceláři na ulici Calle Atocha 55 v Madridu. Další čtyři byli vážně zraněni. K tomuto útoku došlo na podkladě pohnutých událostí v období přechodu Španělska od totalitního režimu diktátora Franca k demokratické španělské společnosti premiéra Suaréze.

Pro CCBE je ochrana lidských práv zásadním pilířem aktivit. CCBE proto v roce 2007 iniciovala i udělování Ceny CCBE za lidská práva.   CCBE udělila v rámci svého Plenárního zasedání dne 10. prosince 2021 Cenu CCBE za lidská práva 2021. Slavnostního předávání cen se prostřednictvím video zprávy jako hlavní řečník zúčastnila Vysoká komisařka OSN pro lidská práva a bývalá prezidentka Chile, paní Michelle Bachelet.

Oceněnými za rok 2021 jsou čtyři běloruští advokáti – Lilya Vlasova, Maksim Znak, Dmitrij Laevski a Leanid Sudalenko, kteří prokázali neobyčejné odhodlání a odvahu bránit základní práva občanů a principy právního státu v Bělorusku. Ocenění advokáti se zároveň stali obětmi obtěžování ze strany soudní moci a jsou aktuálně zbaveni možnosti výkonu advokacie, neboť tři z nich jsou drženi ve vazbě, čtvrtý byl vyškrtnut ze seznamu advokátů. Lilya Vlasova byla zatčena 31. srpna 2020 a zůstává ve vazbě i přes protesty řady mezinárodních advokátních organizací. Maksim Znak zastupoval celou řadu klientů v politicky citlivých případech a byl odsouzen k 10 letům vězení poté, co strávil rok ve vyšetřovací vazbě. Leanid Sudalenko zastupoval obránce lidských práv a aktivisty a byl zatčen 18. ledna 2021 na základě obvinění z organizace, financování, vzdělávání a přípravy iniciativ zjevně narušujících veřejný pořádek. Dmitry Laevski je prominentním advokátem, který se vyjadřoval k principům právního státu, nezávislosti justice, nezávislosti advokacie a práva na obhajobu v Bělorusku. Zastupoval v soudních řízeních politické vězně, na základě čehož čelil několikaletému tlaku, která 9. července 2021 vyústil v jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Zvláštní cena CCBE byla rovněž udělena všem ohroženým advokátům v Afghánistánu. Smyslem této zvláštní ceny je zvýšit povědomí na mezinárodním poli o velmi komplikované situaci afgánských advokátů, kterým je třeba poskytnout urgentně adekvátní ochranu, aby mohli nadále poskytovat lidskoprávní ochranu afgánským občanům.

Více informací o Lidskoprávní ceně CCBE a jednotlivých oceněných je k dispozici na adrese: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/human-rights-award/


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Obrázek: dayoftheendangeredlawyer.eu

 

 

Go to TOP