Věznice pro ženy ve Velkých Přílepech funguje už deset let

Po věznici ve Světlé nad Sázavou byla věznice ve Velkých Přílepech u Prahy druhou ženskou věznicí v České republice. Otevřena byla 19. ledna 2012 jako součást Vazební věznice Praha-Ruzyně. Po zprovoznění fungovalo zařízení něco málo přes rok – po amnestii prezidenta republiky z roku 2013 bylo pro úbytek vězňů uzavřeno. V únoru 2016 Vězeňská služba ČR věznici, která je určena pro výkon trestu odnětí svobody žen v režimech dohled a dozor, opět otevřela.

 

Areál ve Velkých Přílepech získala Vězeňská služba ČR bezplatným převodem od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Změna určení objektu si v letech 2011 a 2012 vyžádala rekonstrukci ve výši 11 milionů korun. Věznice byla uvedena do provozu v roce 2012 tehdejším ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem.

Mezi zájmové aktivity žen ve věznici ve Velkých Přílepech patří například kroužek floristiky a aranžování.

V současné době je v objektu, jehož kapacita činí 146 až 182 odsouzených a má střední a vysoký stupeň zabezpečení, 125 odsouzených žen, 89 z nich je zaměstnáno. Ze zaměstnaných odsouzených pracuje 24 na vnitřních a 65 na venkovních pracovištích. Vězeňkyně se zhruba jednou měsíčně zapojují do úklidu obce. Ve většině případů se jedná o běžný úklid, ale i o úklid po opravě komunikace nebo se odsouzené zúčastnily sázení stromků. Před dobou pandemie odsouzené ženy hrály pro děti ze školek a škol divadelní představení, uvedla mluvčí Vězeňské služby Mgr. Markéta Prunerová, DiS.

Odsouzené se také účastní speciálně výchovných aktivit, což jsou kromě poradny drogové prevence a finanční gramotnosti například sebeobslužné činnosti. Další částí programu ve věznici jsou vzdělávací aktivity. Mezi ně patří třeba historicko-společenské dějiny, výuka anglického a ruského jazyka, včelaření, etiketa a další. „Mezi zájmové aktivity odsouzených žen patří dramatický kroužek, nauka mateřského jazyka „Čeština hrou“, cestopisný a přírodovědný kroužek, ruční a výtvarné práce, zahrádkářský kroužek, kroužek floristiky a aranžování a samozřejmě sportovní aktivity,“ doplnila Markéta Prunerová.

V ČR jsou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a v Opavě. V rámci dalších věznic jsou oddělení pro ženy ve Velkých Přílepech, v Praze-Řepích a v Drahonicích. Kromě toho jsou oddělení pro ženy ve vazebních věznicích.

 

V prvním pololetí letošního roku první ženská věznice v ČR, věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, zprovozní novou ubytovnu pro odsouzené ženy. Kapacita věznice se tím zvýší o 192 míst.

Stavba ubytovny začala v roce 2020. Nynější kapacita věznice je stanovena na 763 míst, z toho 761 míst je určeno pro výkon trestu odnětí svobody a dvě místa pro výkon vazby. Ke 14. lednu bylo ve věznici 695 žen.

Celkem 21 žen složilo vloni ve Věznici Světlá nad Sázavou závěrečné zkoušky z dvouletých učebních oborů Provozní služby a Šití prádla.

Věznice ve Světlé nad Sázavou, která vznikla v roce 2000 přestavbou školy v přírodě, zajišťuje jako jediná v ČR výkon vazby a trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí, ve specializovaném oddělení se aktuálně nachází devět matek a 11 dětí. Oddělení pro matky s dětmi do tří let funguje od roku 2002. Jsou zde zařazeny odsouzené, kterým končí trest v době, kdy je dětem do tří let, z vězení odcházejí společně. Oddíl pro odsouzené těhotné ženy a matky s dětmi do jednoho roku vznikl v roce 2021 kvůli změně legislativy u žen odsouzených do věznice s ostrahou či s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení.

Od roku 2016 mohly odsouzené pracovat přímo ve věznici v hale, kterou postavila soukromá společnost Levimo. Ta ale provoz k 31. 12. 2021 ukončila. V současné době probíhají jednání se zájemci o koupi haly.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv Vězeňské služby

 

 

Go to TOP