Kárný senát rozhodl o odvolání soudce OS z funkce kvůli průtahům

Kárný senát Nejvyššího správního soudu potrestal soudce Okresního soudu v Třebíči J. K. odvoláním z funkce. Důvodem byly podle rozhodnutí průtahy ve 111 trestních případech. Soudce u soudu vinu doznal, navrhovaný trest odvolání z funkce ale odmítl jako příliš přísný.


„Vzhledem k množství a délce průtahů nepřicházelo jiné kárné opatření v úvahu. Dopustil se průtahů u 111 věcí v řádu měsíců a v jednom extrémním případě dokonce roku a čtvrt. Šlo přitom o věci, u kterých zákon stanoví lhůtu v řádu dní, maximálně týdnů. Ač má v současné době vážné zdravotní potíže, z dokazování nevyplynulo, že
by jimi trpěl už v roce 2020,“ uvedl předseda kárného senátu JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. Některé případy se týkaly vážných trestných činů, další například žádostí o podmínečné propuštění z vězení.

Kárnou žalobu podala předsedkyně Okresního soudu v Třebíči Mgr. Ludmila Novotná. Důvodem byly průtahy v rozhodování u více než stovky trestních věcí, hlavně v roce 2020. Senátu řekla, že na tyto průtahy ji upozorňoval místopředseda Krajského soudu v Brně i okresní státní zástupce, soudce J. K. ale na výtky vedení soudu nereagoval, jeho přístup k práci se nezlepšil a množství nedodělků se zvyšovalo. Jako postih navrhovala nejvyšší možný trest, tedy odvolání z funkce soudce.

„Jakékoliv jiné kárné opatření bych brala jako výsměch těm soudcům, kteří se teď vyrovnávají s množstvím věcí, které místo kárně žalovaného musejí řešit,“ uvedla v závěrečné řeči.

Soudce J. K., který byl soudcem u Okresního soudu v Třebíči od roku 1982, přiznal vinu v počtu průtahů a jejich vznik zdůvodnil svým špatným zdravotním stavem. Uvedl, že trpí vážnou nemocí, kvůli níž je od poloviny roku 2021 v pracovní neschopnosti. Popřel, že by s vedením soudu nekomunikoval a že by nepřebíral písemnosti. Dodal, že už dva roky nebydlí v místě svého trvalého bydliště, novou adresu ale uvádí a poštu na ní běžně přebírá.

Kárný senát NSS může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky, případně je odvolat z funkce předsedy senátu. Odvolání z funkce, které navrhovala předsedkyně okresního soudu, je nejpřísnější trest, který může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka. Rozhodnutí kárného senátu je definitivní, opravným prostředkem je pouze ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.

K důvodům odvolání soudců patřily zejména průtahy či ztráta způsobilosti

Kárný senát NSS v posledních deseti letech rozhodl o odvolání z funkce soudce mimo aktuálního rozhodnutí v dalších 10 případech.

Leden 2012 – Kárný senát Nejvyššího správního soud odvolal z funkce soudce J. S., který působil u Městského soudu v Praze. Důvodem byly průtahy, v některých případech byl nečinný až několik let. NSS o verdiktu neinformoval, v únoru se rozhodnutí objevilo v soudní databázi.

10. dubna 2013 – Kárný senát NSS rozhodl, že soudkyně K. Š. z Okresního soudu v Ostravě musí opustit justici. Podle senátu nebyla způsobilá vykonávat funkci. Důvodem byla opakovaná kárná řízení a následná ztráta důvěryhodnosti. V listopadu 2013 Ústavní soud odmítl její stížnost proti verdiktu.

20. února 2015 – Kárný senát NSS zbavil funkce soudce R. Č. z Obvodního soudu Prahy 6. Podle verdiktu manipuloval se spisy a účelově protahoval trestní řízení. Soudce čelil též podezření, že zneužil svoji pravomoc. Policie ale později šetření uzavřela s tím, že bývalý soudce trestný čin nespáchal.

9. dubna 2015 – Kárný senát NSS kvůli mnoha průtahům odvolal z funkce soudkyni J. H., která působila na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 5. Průtahů se dopustila přibližně ve třech stech kauzách. Stížnost soudkyně odmítl v lednu 2016 Ústavní soud.

11. února 2016 – Krajský soud v Praze definitivně rozhodl, že soudce O. H. si za korupci a ovlivňování případů odpyká ve vězení pět let a tři měsíce. Zmírnil mu tak původní trest 6,5 roku odnětí svobody. Soudce tímto pravomocným rozhodnutím soudu přišel o talár.

25. května 2016 – Kárný senát NSS zbavil soudcovské funkce Jana Bobka z Okresního soudu ve Zlíně. Důvodem tohoto kroku byly průtahy při vyhotovování a odeslání 32 vyhlášených rozsudků.

29. června 2017 – Soud znovu uznal bývalého soudce V. M. vinným z nadržování zlodějům, kteří ukradli 74 milionů korun. Uložil mu roční podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou. Muže se zastali ústavní soudci, kteří kauzu z roku 2010 vrátili k novému projednání. V listopadu 2018 V. M. zemřel.

11. dubna 2018 – NSS odvolal z funkce blanenskou soudkyni D. S. Uznal ji vinnou ze změn rozsudků v šesti civilních záležitostech, kdy zcela změnila nebo otočila vyhlášení rozsudku oproti následnému písemnému vyhotovení. Předseda senátu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., řekl, že se D. S. dopustila závažných a nepřijatelných chyb opakovaně a chyběla u ní jakákoliv sebereflexe. Soudkyně později neuspěla s ústavní stížností.

9. ledna 2019 – NSS odvolal z funkce soudce J. T. z Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Kárný senát rozhodl, že soudce, který měl psychické problémy, není nadále způsobilý vykonávat svou funkci. Sám odstoupit nechtěl. Kárný senát si objednal znalecký posudek, podle kterého soudce trpěl schizotypní poruchou.

21. ledna 2019 – Kárný senát NSS zbavil funkce libereckého soudce V. M. Důvodem byly průtahy zhruba ve stovce spisů. V minulosti ho kárný senát potrestal dvakrát, a to snížením platu. Ústavní soud (ÚS) odmítl v květnu 2019 jeho stížnost proti odvolání z funkce jako neopodstatněnou.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP