Zbyněk Loebl, Pavel Loutocký, Martin Maisner, Michal Matějka, Radim Polčák, Marína Urbániková: Online soudnictví v České republice

Wolters Kluwer, Praha 2021, 160 stran, 350 Kč.

Budoucnost online soudnictví v České republice již byla napsána. Nachází se v knize z pera předních českých odborníků na právo informačních technologií, která vznikla v rámci projektu analýzy proveditelnosti záměru vybudovat online soudnictví v České republice.

V deseti obsahových kapitolách autoři nejprve rozebírají obecnou problematiku přístupu k soudům. Na první pohled teoretický popis však zaujme právního praktika pohledem ke kořenům soudnictví a jeho důsledkům pro občany. Kdo nezná historii, je nucen ji opakovat. V knize tedy nechybí ani zajímavý historický exkurz.

Nezůstává však u pouhé teorie soudnictví. Autoři přirozeně vysvětlují, co se skrývá za tajemnou zkratkou „ODR“, a rozvádějí etické zásady rozhodné pro online dispute resolution. Neopomínají ani tolik aktuálně diskutované etické zásady umělé inteligence.

Výhled online soudnictví autoři predikují s výhledem 10 až 15 let. Lze jej považovat za výhled střízlivý, vyjdeme-li z okolností, na které autoři správně poukazují. Nečekají nás totiž pouze překážky organizační, ale nepochybně i technologické, a co je důležité, také sociologické. K předpovídanému stavu online soudnictví nevede přímá cesta, ale cesta lemovaná postupným rozvojem služeb soudnictví.

Příklady vedou. Jsou si toho vědomi i autoři knihy a na kanadském, čínském a singapurském příkladu vysvětlují jednotlivé cesty, po kterých se lze vydat. Jaká bude cesta česká a jaké kroky nás čekají v jednotlivých letech, autoři popisují také. Nabízelo by se namítnout, že autoři ctěnému čtenáři nabízejí svůj jednostranný, byť odborný náhled, ale není tomu tak. Podporují jej detailně zpracovanou analýzou toho, jak soudnictví v jeho klasické a online podobě vnímá česká internetová populace. Dozvíme se tak, jakou soudní agendu by „uživatelé justice“ bez obav řešili online a jakou nikoliv. Ani u této analýzy se autoři nezastavili a čtenáři poskytují pohled dvou soudců na online soudnictví a jeho využitelnost v českém prostředí. Snad je škoda, že nezaznívá také pohled dalších právnických profesí. Proč se vlastně máme vydat na cestu online soudnictví a co nám přinese? I na tuto otázku autoři poskytují odpověď. Pozitivní.

 

JUDr. JIŘÍ NOVÁK ml., advokát v Praze

Go to TOP