ESLP zamítl stížnost aktivisty ohledně dortu na podporu sňatků homosexuálů

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) dne 6. ledna zamítl svým rozhodnutím stížnost aktivisty z Belfastu proti severoirské pekárně vedené křesťanskou rodinou, která kvůli svému náboženskému přesvědčení odmítla upéct dort s polevou se sloganem na podporu sňatků homosexuálů. Soud prohlásil stížnost za nepřípustnou, protože aktivista Gareth Lee „nevyčerpal všechny vnitrostátní opravné prostředky“.

Žadatel je členem QueerSpace, organizace LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové) v Severním Irsku. U soudu si stěžoval, že britské soudy zamítly jeho žalobu proti pekárně, která odmítla jeho objednávku na dort se zprávou „Podpořte sňatky gayů“ a logem QueerSpace, který si chtěl objednat na podporu kampaně za legalizaci svazků osob stejného pohlaví.

Soud poukázal na to, že aby byla stížnost přípustná, musely být argumenty Úmluvy dříve výslovně nebo v podstatě vzneseny před vnitrostátními soudy, což v projednávané věci nebylo.


Rozhodnutí soudu je konečné a uzavírá případ, který začal v roce 2014. Soud nižší instance podnik v roce 2015 uznal vinným z diskriminace a nařídil mu vyplatit odškodnění ve výši 500 liber (téměř 15 000 korun). Britský nejvyšší soud ale v roce 2018 rozhodl ve prospěch severoirské pekárny. Uvedl, že podnik se vymezil jen vůči sloganu samému, a ne vůči osobě objednavatele, a proto nešlo o diskriminaci.

Aktivista podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku v dubnu 2019. Odvolával se v ní na evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou podepsalo 47 členských států Rady Evropy, včetně Spojeného království.

Sedm soudců ve Štrasburku však mělo za to, že aktivista práva vyplývající z Úmluvy před britskými soudy neuplatnil. „Stěžovatel zbavil soudy své země možnosti posuzovat otázky vznesené podle Úmluvy a místo toho požádal ESLP, aby nahradil vnitrostátní soud,“ uvedli.


Zdroj: ESLP; ČTK
Foto: queerspace-org-au

Go to TOP