Výzva předsedy ČAK advokátkám a advokátům k využívání Skype obhajob

Na Českou advokátní komoru se dne 23. listopadu 2021 obrátil generální ředitel Vězeňské služby České republiky brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA s prosbou o součinnost advokátů při snaze Generálního ředitelství Vězeňské služby maximálně eliminovat riziko šíření nákazy infekčního onemocnění covid-19 v prostředí věznic a vazebních věznic, a to využíváním možnosti komunikace advokátů s vězněnými klienty online.


„Jako předseda České advokátní komory bych rád tuto prosbu podpořil, a proto si dovoluji vyzvat všechny advokáty, aby v případech, kdy osobní kontakt s vězněným klientem není nezbytně nutný, využívali možnosti komunikovat s vězněným klientem online prostřednictvím aplikace Skype. Připomínám, že tento způsob komunikace je možný od 16. dubna 2020 díky projektu „Skype obhajoba“, který realizovala Vězeňská služba ČR spolu s Českou advokátní komorou. Informace k tomuto projektu byly publikovány v článcích na stránkách Advokátním deníku dne 16. dubna 2020 – Nepřehlédněte: V ČR se zavádějí Skype obhajoby, zrychlil je nouzový stav a 20. dubna 2020 – Pokračování informací a rad jak efektivně na Skype obhajoby, na které odkazuji,“ uvedl v této souvislosti jako reakci na aktuální epidemickou situaci v ČR předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. a poděkoval advokátkám a advokátům za pochopení a spolupráci.

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP