Podle SD EU byla část českého zákona o DPH v rozporu s právem EU

Část českého zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) týkající se platby daně u pohledávek od společností v insolvenci byla v rozporu s právem Evropské unie. Rozhodl o tom svým rozsudkem ve věci C‑398/20, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU podaná Krajským soudem v Brně, Soudní dvůr EU. Uvedla to 16. listopadu poradenská společnost BDO. Ta tak v soudním sporu uspěla nad Odvolacím finančním ředitelstvím. Generální finanční ředitelství však následně sdělilo, že sporná pasáž se týkala znění zákona platného do konce března 2019, které již 2,5 roku neplatí.

 

Rozsudek SD EU se konkrétně týkal sporu Odvolacího finančního ředitelství a společnosti Elvospol zastupované právníky poradenské společnosti BDO. Elvospol dodal v listopadu 2013 zboží společnosti MPS Mont, která ale v květnu 2014 skončila v úpadku a fakturu neuhradila. Ředitelství pak odepřelo Elvospolu možnost snížení DPH za květen 2015. Spor nejdříve řešily české soudy a od srpna 2020 soud v Lucemburku. Ten rozhodl 11. listopadu ve prospěch Elvospolu.

„Verdikt soudu v Lucemburku je důležitý pro všechny české firmy, jejichž obchodní partneři skončili později v insolvenci. U neproplacených pohledávek od těchto partnerů mají dotyčné firmy právo žádat stát o sníženou platbu DPH. Spor se vedl o rozsah povinností nutných pro snížení DPH, konkrétně o to, zda nesplacené pohledávky musí pocházet z doby starší než půl roku před úpadkem,“ uvedl vedoucí týmu daňové litigace BDO Česká republika Ing. Mgr. Vít Křivánek. Dodal, že rozsudek uvádí, že český stát podmiňoval snížení DPH i neoprávněnými požadavky, čímž omezoval okruh právnických osob, které mohly na snížení dosáhnout. „Tyto diskriminované firmy by se teď mohly dožadovat kompenzace,“ dodal Vít Křivánek.

V českém zákoně o DPH je uvedeno, že nesplacené pohledávky musí pocházet z doby starší než půl roku před úpadkem. Soudní dvůr EU nyní rozhodl, že to odporuje unijní zásadě neutrality DPH. „Soudní dvůr EU uznal, že taková podmínka zcela vylučuje možnost jakéhokoli snížení daňového základu nesplacených pohledávek, které vznikly v období šesti měsíců před insolvencí firmy. Pokud by se vlivem insolvence staly pohledávky nevymahatelné, musel by daňové zatížení nést věřitel. Soudní senát uznal, že se v takovém případě jedná o automatické upírání práva na snížení základu daně, což odporuje zásadě neutrality DPH v EU,“ řekl advokát a partner advokátní kanceláře BDO Legal JUDr. Jiří Šmatlák.

Finanční správa k uvedené kauze sdělila, že posuzovaná právní úprava se týkala verze zákona o DPH, která byla účinná do 31. 3. 2019. V současném znění již podle správy mohou osoby, které splňují zákonná kritéria, provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Zároveň správa uvedla, že Nejvyšší správní soud se ve své rozhodovací praxi lhůtou nyní posuzovanou Soudním dvorem EU opakovaně zabýval a jádrem sporů byl okamžik vzniku pohledávky.

 

Zdroj: ČTK, SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP