Tradiční, ale moderní – XVII. Konference o historii advokacie bude virtuální

Po roční odmlce způsobené pandemií připravily Česká advokátní komora a Fakulta právnická ZČU na 12. listopadu 2021 tradiční konferenci o historii

Aktualizováno

Po roční odmlce způsobené pandemií připravily Česká advokátní komora a Fakulta právnická ZČU na 12. listopadu 2021 tradiční konferenci o historii advokacie, která se bude letos konat online.


S příspěvky na konferenci vystoupí jedenáct referentů z Česka, Slovenska a Polska s pestrou mozaikou témat zejména z období 19. a 20. století.
„S ohledem na to, že konference se neuskuteční podle původního plánu prezenčně v Lipníku nad Bečvou, po dohodě s autorem bude zařazen referát JUDr. Lubomíra Činky o soudních budovách na Novojičínsku do programu některého z příštích setkání o historii advokacie v lepších pandemických časech,“ uvedl za tým organizátorů JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát a děkan Fakulty právnické ZČU a přidal definitivní konferenční program.

9.30-10.00

Stanislav Balík –
 Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU

Petr Poledník
Úvodní slovo dlouholetého místopředsedy České advokátní komory

 

10.00-11.00

Viktória Hellenbart – Nad knihou Lajosa Králika: Advokátsky stav – francúzska advokácia ako vzor pre budovanie modernej advokácie v Uhorsku

Lukáš Malý – Advokacie a justice ve viktoriánské literatuře

Ewa Stawicka – Časopis polské advokacie PALESTRA – 110 let historie

 

11.00-12.00

Jozef Vozár – Začiatky pestovania slovenskej právnej vedy

Martina Gajdošová – Migrácia medzi advokáciou a notárstvom na Slovensku po vzniku Československej republiky

Stanislav Balík – Aféra notáře na scestí jako podnět k úvahám o zrušení notářství v prvé Československé republice

 

12.00-12.30  polední přestávka

 

12.30-13.30

Rudolf Manik – Advokáti v radoch diplomatov Slovenska z rokov 1939 – 1945

Peter Kerecman – Odvaha a dilema advokátov v procese proti civilným vodcom Slovenského národného povstania

             

13.30- 15.00

Vendulka Valentová – Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945

Jan Kober – Nesnadná cesta a široká perspektiva:  k prvorepublikovému životu advokátky Marie Mikulové

Štěpán Hubička – I. Kam až mohla dohnat předepsaná doba a způsob právní praxe prvorepublikového kandidáta advokacie;

II. Lví podíl prvorepublikového karlínského advokáta na vzniku hry Voskovce a Wericha s názvem Osel a stín, a jeho zapojení do filmového průmyslu.

Ondřej Zelenka – Karel Hostaš – advokát, historik a politik

 

Přístup na konferenci, která začne 12. 11. v 9:30 hodin, je otevřen všem zájemcům, a to prostřednictvím odkazu: https://meet.google.com/omc-sciy-eou

K přístupu je třeba mít zřízen účet Google, účastníci, kteří jej zřízen nemají, mohou do 11. 11. 2021 kontaktovat Mgr. Vojtěcha Vrbu (vrbav@kpd.zcu.cz), který možnost připojení předem zajistí, případně poskytne zájemcům pomoc, nastanou-li technické komplikace s připojením.


Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP