Právě vychází Bulletin advokacie č. 10 s výsledky voleb do orgánů ČAK

Se jmény nově zvolených členů a náhradníků představenstva i jmény nově zvolených členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise právě vychází Bulletin advokacie č. 10/2021. Po dvou číslech, věnovaných materiálům k 8. sněmu ČAK, čtenáři BA jistě uvítají, že v něm opět najdou obvyklé odborné rubriky, tedy odborné články, judikaturu českých i mezinárodních soudů i řadu recenzí.

 

Z odborných článků v první řadě upozorňujeme na příspěvek prof. Luboše Tichého Ke dvěma základním otázkám odpovědnosti za škodu způsobenou budovou, v němž autor kritizuje pojetí skutkové podstaty odpovědnosti za škodu způsobenou budovou v § 2938 občanského zákoníku jako odpovědnost absolutní. Na základě vývoje soukromého práva na území nynější České republiky a srovnáním s rakouskou a německou úpravou dochází autor k závěru, že jde ve své podstatě o odpovědnost za zaviněné porušení povinnosti ochrany (péče) vlastníka jakožto příčiny stavu, jenž způsobil škodu, a svojí povahou o odpovědnost subjektivní.

Předmětem dalšího příspěvku, Statusová otázka právní úpravy působnosti valné hromady akciových společností od Radima Kříže, je otázka dispozitivnosti norem právní úpravy akciové společnosti ve vztahu ke statusové otázce, s přihlédnutím k působnosti valné hromady akciové společnosti.

Ve třetím článku nazvaném K možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného v dohodě o vině a trestu se zkušený praktik i akademik Pavel Vantuch zabývá některými aktuálními problémy, které se objevují v praxi při uplatňování institutu spolupracujícího obviněného po poslední novele trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb., který s účinností od 1. 10. 2020 umožnil státnímu zástupci označit obviněného za spolupracujícího nejen v obžalobě, nýbrž nově také právě v dohodě o vině a trestu.

Odborný článek autorů Miroslava Sedláčka a Dominika Matušky pak rozebírá pravidla pro pokyny udělované zajištěným věřitelem osobě s dispozičním oprávněním ke správě či zpeněžení předmětu zajištění.

V Aktualitách upozorňujeme na Stanovisko sekce ADR k povinnosti mlčenlivosti advokáta – zapsaného i nezapsaného mediátora i na přehledně zformulovaná kritéria pro zápis zahraničních žadatelů do seznamu advokátních koncipientů.

Rubrika Z právnické společnosti pak přináší přehled třinácti nových nositelů medaile Antonína rytíře Randy, mezi nimiž je i expředseda ČAK Vladimír Jirousek a bývalý dlouholetý místopředseda Komory Petr Poledník. Všichni si ocenění převzali v pátek 15. října 2021, po dvouleté přestávce způsobené celosvětovou pandemickou situací.

Redakce AD

Go to TOP