Už jen pár dnů je možné zasílat autorské práce v kategorii Talent roku

Po „zazimování“ loňského ročníku celojustiční soutěže Právník roku vyhlásili její pořadatelé – Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina epravo.cz – na jaře t. r. historicky první dvojročník soutěže Právník roku 2020/21. Od 31. května do 31. října 2021 má odborná právnická veřejnost možnost nominovat kandidáty na toto ocenění v celkem osmi kategoriích, přičemž nominace učiněné do konce října loňského roku zůstaly rovněž v platnosti.

 

Pro aktuální dvojročník soutěže byly vypsány tyto kategorie: Občanské právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo, IT právo, Pro bono, Právnická síň slávy a Talent roku.

Autorské práce, které jsou posuzovány v posledně uvedené kategorii Talent roku, odevzdané do konce října 2020 zůstávají „ve hře“, a to i v případě, že jejich autoři po lednu 2021 přesáhli povolený věkový limit 33 let.

Termín pro zaslání „letošních“ autorských prací je stejný, jako datum pro přijímání nominací na ocenění Právník roku 2020/21 ve zbývajících sedmi kategoriích – tedy 31. října 2021.

O vítězích celojustiční soutěže Právník roku 2020/21 rozhodne odborná porota právě na základě nominací odborné právnické veřejnosti.

Laureátům z výše uvedených kategorií budou ceny s podobiznou sv. Yva, patrona právníků, slavnostně předány v TOP Hotelu Praha 4. února 2022 na tradičním galavečeru.

 

 

 

Reakce AD
Foto: ČAK

 

 

Go to TOP