Mezi oblíbené akce regionu Jižní Morava patří vánoční setkání i šachový turnaj

Region Jižní Morava je posledním z regionálních středisek České advokátní komory, který vám v rámci miniseriálu v Advokátním deníku

Exkluzivně pro AD

 Region Jižní Morava je posledním z regionálních středisek České advokátní komory, který vám v rámci miniseriálu v Advokátním deníku představíme. Region původně zahrnoval okresy v působnosti Krajského soudu v Brně, po vzniku regionu Střední Morava v roce 2006 k němu nově patří okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. K 1. červnu 2021 mělo na území regionu sídlo 1 685 aktivních advokátů.

 

 

 

 

 

JUDr. Irena Schejbalová

Regionální středisko ČAK pro region Jižní Morava vede JUDr. Irena Schejbalová se svými zástupci JUDr. Petrem Cembisem a JUDr. Martinem Buriánem.

Vzhledem ke skutečnosti, že v Brně jsou pobočkou ČAK organizovány (zpravidla třikrát do měsíce v přednáškových sálech veřejného ochránce práv) odborné semináře pro advokáty, regionální středisko Jižní Morava se soustřeďuje především na pořádání společenských a sportovních akcí.

V letech 2017–2019 se konaly tyto pravidelné roční akce: „Tříkrálové setkání advokátů, lektorů a zkušebních komisařů“, květnový tenisový turnaj „O pohár české a slovenské advokacie v tenise deblových dvojic mužů a žen“, vždy v listopadu byl pořádán – ve spolupráci s agenturou AVE-KONTAKT – šachový turnaj „O šachového krále ČAK“ (foto je ze zatím posledního turnaje v roce 2019), který je vždy jednou za dva roky doplněn turnajem mezi Českou advokátní komorou a Slovenskou advokátní komorou. V roce 2020 byl turnaj kvůli pandemické situaci zrušen, v letošním roce v listopadu (snad) proběhne včetně mezinárodního šachového zápasu mezi družstvy ČAK a SAK.

Vždy na začátku prosince se koná „Vánoční setkání advokátů“. Poslední tři roky je organizováno den před advokátními zkouškami, aby se jej mohli účastnit i zkušební komisaři. V roce 2017 byla na programu one-man show Filipa Telera s hosty (JUDr. Meduna, JUDr. Jahelka). V roce 2018 se konalo velmi úspěšné představení „Čecháčci a čoboláci“ v Buran Theatre. V roce 2019 byly z důvodu vzrůstající oblíbenosti této akce, a tím pádem větší účasti, pronajaty prostory Divadla Bolka Polívky a 1. prosince se odehrálo před zcela zaplněným hledištěm představení „Caveman“.

Dne 18. září 2020 byla slavnostně otevřena výstava v rámci projektu „Advokáti proti totalitě“ v brněnské káznici na Cejlu, která se předtím (od 5. listopadu 2019 do 31. ledna 2020) konala v Praze. Prostory poskytlo Turistické a informační centrum Brno, příspěvková organizace. Záštitu výstavě poskytli hejtman Jihomoravského kraje, primátorka města Brna, starosta MČ Brno-sever a Rada MČ Brno-střed.

Při příležitosti vernisáže proběhla i autogramiáda autorů publikace „Advokáti proti totalitě“ JUDr. Petra Tomana, LL.M., a Ondřeje Šebesty. V rámci doprovodného programu se konalo čtení z knihy autorské dvojice JUDr. Petr Ritter & JUDr. Zdeněk Šťastný „Studovali práva“ s přednesem v podání Filipa Telera.

Následně proběhla i krátká moderovaná debata s autory. Výstava musela být kvůli protipandemickým opatřením předčasně uzavřena pro veřejnost, nicméně byla natočena virtuální prohlídka s komentářem JUDr. Petra Tomana, LL.M., která je k dispozici na webových stránkách projektu www.advokatiprotitotalite.cz.

 

Činnost regionálního střediska byla ovlivněna protipandemickými opatřeními v roce 2020 a zčásti i v roce 2021, kdy nebylo možné realizovat žádné sportovní a společenské akce a setkání advokátů.

 

Redakce AD, BA
Foto: archiv regionu Jižní Morava, canva.com, archiv ČAK

Go to TOP