SD EU řeší spor Polska a Maďarska s EP a Radou o spojení vlády práva a peněz

Ve dnech 11. a 12. října 2021 se koná u Soudního dvora EU slyšení ve věcech C-156/21 & C-157/21 Maďarsko a Polsko v. Parlament a Rada – Ochrana rozpočtu Unie v případě porušení zásad právního státu v členských státech. Spor o spojení vlády práva a unijních peněz může dále prohloubit neshody mezi Maďarskem a Polskem na straně jedné a institucemi EU na straně druhé. Uvedené státy zahájily své soudní tažení proti novému pravidlu, které umožňuje Evropské komisi odebrat evropské dotace zemi, která nemá nezávislé justiční orgány. Podle Maďarska a Polska je definice vlády práva nejasná.

 

Členské státy EU se přes odpor obou výše uvedených zemí na nové podmíněnosti shodly v prosinci loňského roku. Polsko a Maďarsko kvůli ní hrozily vetem sedmiletého rozpočtu Evropské unie, nakonec se však spokojily se společným prohlášením summitu EU, podle něhož musí pravidlo přezkoumat soud. Na ten se obě země společně obrátily v březnu 2021.

Varšava i Budapešť tvrdí, že Evropská komise nemá pravomoc definovat pojem „vláda práva“ nebo stanovovat podmínky pro jeho naplňování. Zástupci obou zemí tvrdí, že by se EU měla držet svých smluv a nesnažit se přijímat pravidla, která by mohla být namířena výhradně vůči některým státům.

„Fungování právního státu by mělo být posuzováno zcela nezávisle na unijním rozpočtu,“ prohlásil v pondělí 11. října před Soudní dvorem EU zástupce maďarského Ministerstva spravedlnosti Miklós Fehér. Jeho polská kolegyně Sylwia Zyreková zpochybnila nejen kompetence Evropské komise, ale i samotného nejvyššího unijního soudu, který by podle ní mohl být zpolitizován proto, že je složen ze zástupců navrhovaných vládami jednotlivých zemí.

Na druhé straně sporu stojí právníci unijních institucí, kteří nové pravidlo hájí jako klíčový nástroj pro ochranu unijního rozpočtu před možným zneužíváním peněz. „Právní stát je zásadní podmínkou pro dobré hospodaření s (unijními) penězi,“ řekl právní zástupce Evropského parlamentu Tamás Lukácsi.

Právě europarlament naléhá na Evropskou komisi, aby začala nové pravidlo uplatňovat ještě před rozhodnutím soudu, které se čeká patrně až v první polovině příštího roku. EP se chystá ještě v říjnu podat na unijní exekutivu žalobu pro nečinnost, pokud EK mechanismus nespustí. Evropská komise proto podle několika unijních činitelů hodlá podmíněnost poprvé využít již v říjnu t. r. Pokud by však Maďarsko a Polsko nynější soudní spor vyhrály, bude muset EK patrně proceduru anulovat.

S oběma zeměmi vedou unijní orgány již několik let – zatím bezvýsledné – řízení kvůli obavám Bruselu z omezování nezávislosti justice či médií. V pátek 8. října 2021 výrazně zasáhl do vývoje polský Ústavní soud, který zpochybnil nadřazenost práva EU nad polskou Ústavou. Komise uvedla, že využije k ochraně dodržování unijních smluv všechny prostředky. Právě v pozastavení přísunu evropských peněz přitom vidí unijní činitelé možnost, jak nacionálně-konzervativní vlády obou zemí přimět ke kompromisům.

 

Zdroj: ČTK
Foto: curia.europa.eu

 

Go to TOP