Modernizace a digitalizace – nutný evoluční vývoj, kterým ČAK musí projít

„Advokáti mají jedno obrovské privilegium a tomu se říká stavovská samospráva,“ říká kandidát Moderní advokacie v rámci Kandidátky 21 – JUDr. Robert Němec, LL.M. v aktuálním rozhovoru na stránkách eprava a jako současný místopředseda ČAK dodává, že v určitém období svého života považoval za přirozené a správné, aby se na práci v ČAK podílel a zapojil se do ní.

 

Po druhém funkčním období v představenstvu, které JUDr. Němcovi právě končí, je nejvíce hrdý na to, že advokacie nadále zůstává samosprávnou a nezávislou stavovskou organizací, která vykonává veřejnou správu nad advokáty nezávisle na státních orgánech.  „Ono to může znít jako samozřejmá a triviální věc, ale v dnešním světě to tak samozřejmé není a postavení ČAK je ve srovnání se zahraničními komorami nebo jinými právnickými profesemi velmi kvalitní,“ dodává.

Jak nahlíží před blížícím se sněmem ČAK na kritiku práce stávajícího představenstva?
„Kritika je obecně skvělá věc, která posouvá funkcionáře ČAK dopředu. Mrzí mě jen, že tato debata se neodehrává na stavovské půdě, jakou je například sněm, který nás čeká, kde je samozřejmě na místě, aby se advokáti kriticky vyjadřovali k fungování Komory. Debata se ale odehrává na sociálních sítích či případně ve veřejných médiích, což poškozuje dobrou pověst advokacie a advokátů.“

A jaké má nápady a náměty na to, čím vším by se měla Komora zabývat?
„To, čím se má Komora zabývat, je dáno zákonem o advokacii, vedle kontrolní a kárné činnosti vykonává také činnost regulatorní. Nad rámec toho může Komora do jisté míry pomáhat advokátům třeba s plněním regulatorních povinností, například v oblasti AML předpisů. Na druhou stranu si ale nemyslím, že by se měla stát servisní organizací, aby z příspěvků placených advokáty poskytovala další služby, kteří si jiní advokáti financovali při budování svých kanceláří sami.“

JUDr. Němec je rád, že před letošními volbami projevuje o práci na Komoře zájem širší skupina advokátů a podle jeho mínění je určitě správně, aby se zejména mladší generace advokátů více zapojila do činnosti ČAK. „Co mě trochu mrzí je, že někteří kolegové se zapojují do činnosti Komory jen v rámci předvolební kampaně a přicházejí s celou řadou převratných nápadů, které bohužel často vycházejí z nedostatečné informovanosti o tom, co Komora dělá, dělat může a dělat má. Naskýtá se otázka, proč se tito kolegové nezapojili již dříve, protože Komora se bez dobrovolné pomoci advokátů neobejde.“

Prioritou JUDr. Němce – kandidáta Moderní advokacie v rámci Kandidátky 21 je, aby ČAK zůstala nezávislou stavovskou organizací a zároveň aby prošla modernizací. „Je třeba vydat se intenzivnější cestou digitalizace agend ČAK, čímž se stane lepší a přívětivější organizací pro své členy – advokáty, aby mohli vyřizovat celou řadu agend elektronicky a měli dostatek včasných informací o ČAK. Modernizace, digitalizace – to považuji za samozřejmý evoluční vývoj, kterým ČAK musí projít. A je ještě jedna oblast, na kterou bych se rád zaměřil a kde cítím, že máme deficit, a to je otázka advokátní mlčenlivosti na principu tzv. Attorney – Client Privilege, tedy privilegia, aby důvěrná komunikace mezi advokátem a jeho klientem byla skutečně tajná.“

Zdroj: epravo.cz
Převzato k publikaci s laskavým souhlasem redakce.
Foto: epravo.cz

Go to TOP