Jaké jsou pravomoci NSS v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu je posuzování návrhu na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


Návrh (volební stížnost) je třeba podat v desetidenní lhůtě počínající dnem následujícím po dni vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/); volební stížnosti podané mimo tuto lhůtu, před jejím počátkem či po jejím uplynutí, soud odmítne. Volební stížnost musí být podána tak, aby byla doručena soudu nejpozději poslední den lhůty do 16.00 hodin (§ 97a zákona č. 247/1995 Sb.).

Soud rozhodne usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do dvaceti dnů poté, kdy volební stížnost došla soudu. K podrobnostem o pravomoci Nejvyššího správního soudu a řízení ve věcech volebních viz § 90, 92 a 93 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Soud rozhoduje o volebních stížnostech ve stálém sedmičlenném senátu (tzv. volební senát). Předsedou volebního senátu je JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., dalšími členy volebního senátu jsou soudci a soudkyně JUDr. Josef Baxa, Mgr. Michaela Bejčková, JUDr. Radan Malík, JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. V jejich nepřítomnosti je mohou zastoupit soudci JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.


Zdroj: NSS
Foto: NSS; canva.com

Go to TOP