Program a prezentace nezávislého kandidáta do Kárné komise ČAK

PROGRAM NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA

 

Efektivnost / Kárná komise musí zaujmout své stanovisko v přiměřené době, což není mnoho měsíců, jako se to nyní někdy děje.

Odpovědnost za své rozhodnutí – člen Kárné komise musí být zkušený životem, kdy ví, že advokát se někdy pohybuje na hraně a je nutné zkoumat, zdali hranu překročil úmyslně anebo zcela omylem.

Předvídatelnost / Musí být zřejmé, dle jakých kritérií komise rozhoduje.

 

PREZENTACE KANDIDÁTA

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., v advokacii více než 10 let

Kandiduji jako nezávislý, protože si uvědomuji, že dochází ke generačnímu střetu. Kandidátka 21 vs. Komora 2.0 vs. Otevřená advokacie. Tento střet nás musí posílit, nikoliv oslabit.

Advokacie je především služba. Služba společnosti. Jen ti, kdo chrání společnost, mohou být společností chráněni. Chceme-li si uchovat nezávislost a mlčenlivost, jakožto dva pilíře našeho povolání, musíme umět mezi sebou mluvit a hledat smír, porozumění.

Proto kandiduji jako nezávislý. Je to těžké, ale věřím v myšlenku Tomáše Bati. Začít od píky – a projít si celou továrnou. 4 roky jsem pracoval ve Výboru pro vnější vztahy. 4 roky jsem s Dr. Kovářovou vedl projekt Advokáti do škol. Drobná práce pro nás advokáty, důležitá pro společnost.

Opatrně jsem si dovolil požádat kolegy po celé ČR o nominační hlas. Každý nominující hlas je pro mě závazek. Závazek o to větší, protože jsem obdržel více jak dvojnásobek hlasů, než je potřeba získat. Závazek velký, protože jsem získal hlasy nejen z velkých měst, ale i z mnoha malých městeček, kde působí 1–2 advokáti.

Je to pro mě čest, že se mohu o kandidaturu ucházet s pocitem, že jsem nominovaný malými lučními advokáty, jako jsem já, ale i velkými prestižními kancelářemi. Je to však výzva, abych drobnými silami dokázal pomáhat hledat kompromisy a řešení, které budou ve prospěch nás, advokátů. Věřím, že má práce bude inspirací i pro ostatní kolegy, abychom jako Komora sloužili i vám, kolegyním a kolegům.

Vážím si Vaší podpory a děkuji

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

Go to TOP