Advokáti z východních Čech se znovu těší na Krakonošův pohár i vzdělávání

Regionální středisko ČAK pro region Východní Čechy vykonává svou činnost na území, které zahrnuje okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov

Exkluzivně pro AD

Regionální středisko ČAK pro region Východní Čechy vykonává svou činnost na území, které zahrnuje okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Havlíčkův Brod. K 1. červnu 2021 zde aktivně působilo 747 advokátů.


„V těchto covidových časech není lehké zrekapitulovat fungování našeho východočeského regionu. Asi každý z nás pocítil, že se téměř vše zastavilo. Kdo by si před pár lety pomyslel, že se nebudou nařizovat soudní jednání, že klienti se nebudou chtít dostavit do našich kanceláří a celé dění našeho advokátního světa se dostane tzv. k ledu nebo se přesune do online prostředí,“
uvedl úvodem JUDr. Jiří Janeba, vedoucí východočeského regionálního střediska, kterému zdatně asistují jeho zástupci Mgr. Ing. Vítězslav Paděra a JUDr. Jan Malý.

Jiří Janeba

Ve východočeském regionu se toho, stejně jako v ostatních regionech, moc neodehrálo, neboť nebylo možné pořádat vzdělávací ani kulturně-společenské akce. „Nebylo ani veselé sledovat, jak veškeré naše úsilí věnované např. přípravám oslav 30 let advokacie přišlo vniveč a neuskutečnilo se ani každoroční vánoční posezení, kterého se účastnilo mnoho advokátů. V posledních letech jsem s radostí pozoroval, že se to nebyla jen tzv. „stará garda“, ale zejména „mladá advokátní generace,“ dodal JUDr. Janeba.

Ze sportovních akcí museli účastníci z celé republiky oželet tradiční běžkařský Krakonošův pohár ve Špindlerově Mlýně, který v minulosti nezhatila ani nepřízeň počasí, kdy trať připomínala spíše přespolní běh.

 

V minulosti bývalo dobrou tradicí, že se do regionu dařilo dostat kvalitní lektory vzdělávacích akcí, aby nebylo nutné cestovat do Prahy. Avšak i toto náhle ustalo. Přesto region fungoval, a to zejména při zajišťování pomůcek na ochranu dýchacích cest pro advokáty, hlavně v tzv. první vlně. Zástupci regionu komunikovali zejména se soudy a zjišťovali možnosti, jak a co bude či nebude fungovat.


Východočeši museli nuceně přerušit i nově zahájenou tradici jarních badmintonových turnajů pro advokáty, advokátní koncipienty a zaměstnance advokátních kanceláří, z nichž ten první se uskutečnil ve Starém Hradišti u Pardubic 10. května 2019.

V současné době se zdá, že se i ve východočeském regionu vše vrací do normálu, i když k životu předcovidovému to má stále daleko. „Budeme si na to muset zvyknout, nebo ještě nějaký čas počkat, než budeme žít jako dříve. Pevně věřím tomu, že i u soudů se budeme moci opět setkávat bez pomůcek na ochranu dýchacích cest, budeme se snáze poznávat, mít opět možnost číst mimiku a interpretovat výrazy tváře nejen svědků, protistran, ale i soudkyň a soudců, neboť to byl mnohokráte dobrý indikátor, který mohl vést k lepšímu vyhodnocení situace a třeba i ke smírné dohodě, jež je mnohokrát prospěšnější než po letech vybojované Pyrrhovo vítězství,“ doufá JUDr. Janeba.

I přes všechny strasti, které toto období advokátům i na východě naší republiky přineslo, přináší a jistě ještě nějaký čas přinášet bude, umožnilo podívat se na tuto situaci i jinou optikou. Vše se na chvíli zastavilo, nebo alespoň zpomalilo a advokáti mohli tento čas využít pro rodinu, pro své blízké nebo pro sebe, přece jen práce advokáta je nejen časově náročná, ale obnáší také notnou dávku stresu.


„Pevně věřím v to, že došlo k bilancování a hodnocení dosavadního směřování. Někdy se zastavit není špatné, je to vlastně potřebné, aby vznikl čas a prostor pro zamyšlení se nad tím, co je důležité a potřebné. Z celého srdce si přeji, aby zastavení a zamyšlení každého z nás mělo přínos nejen pro klienty, kolegy, advokátní stav, rodinu, blízké, kamarády či známé, ale abychom si všichni uvědomili, že s příslušností k advokátnímu stavu se pojí i odpovědnost vůči společnosti a každý z nás by se měl zamyslet nad tím, zda nemůže, byť i maličkostí, přispět k něčemu, co přinese prospěch nikoliv osobní, ale společenský, protože jen tím způsobem dojde ke zvýšení úrovně celé společnosti, k lepšímu nazírání na advokátní stav, a obohatí nás to i vnitřně,“
dodal JUDr. Janeba a do nedaleké budoucnosti věří v to, že regionální advokacie směřovat ke znovuobjevení krásy prezenčních vzdělávacích akcí, kde účastníci mohou společně diskutovat, nebo společenských akcí, kde si kolegové a kolegyně po době odloučení  budou mít zcela jistě co říci.


Redakce AD
Foto: ČAK; canva.com

Go to TOP