Soudkyně ÚS Kateřina Šimáčková byla zvolena novou soudkyní ESLP

Aktualizováno

 Parlamentní shromáždění Rady Evropy na svém zasedání dne 28. září 2021 zvolilo soudkyni Ústavního soudu JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D., novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nahradí ve funkci současného soudce za Českou republiku JUDr. Aleše Pejchala, kterému končí mandát 31. října 2021.

 

Evropský soud pro lidská práva se zabývá stížnostmi států, nevládních organizací, či skupin jednotlivců na porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Zasedá v něm celkem 47 soudců, jeden za každý členský stát Rady Evropy. Volební období soudců je devítileté bez možnosti znovuzvolení.

Kateřina Šimáčková se ujme funkce soudkyně Evropského soudu pro lidská práva dne 13. prosince 2021, a to slavnostním prohlášením před plénem tohoto soudu. Do té doby bude nadále vykonávat svou funkci soudkyně Ústavního soudu.

 

Kateřina Šimáčková je soudkyní Ústavního soudu od roku 2013, předtím byla čtyři roky soudkyní Nejvyššího správního soudu. Oblasti ochrany lidských práv se věnovala celý svůj profesní život, ať už v minulosti jako advokátka nebo členka Legislativní rady vlády, v současnosti jako vyučující na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty v Brně a zastupující členka Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise).

Po jejím odchodu z funkce soudkyně Ústavního soudu jmenuje prezident republiky na uprázdněné místo novou soudkyni nebo soudce, pokud ke jmenování dá souhlas Senát Parlamentu České republiky. Výběr této osobnosti bude jistě zajímavým tématem a Advokátní deník ho bude monitorovat.

 

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: archiv Ústavního soudu a canva.com

Go to TOP