Za 25 let fungování regionu J. Čechy se tu počet advokátů takřka zdvojnásobil

Třetí díl našeho miniseriálu o regionálních střediscích ČAK věnujeme regionu Jižní Čechy. Ten patří co do počtu aktivních advokátů k nejmenším a svou působností kopíruje soudní kraje, tedy obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích s jeho pobočkou v Táboře. Patří k němu okresy České Budějovice (České Budějovice na úvodním snímku), Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor a okres Pelhřimov, který územněsprávně patří do kraje Vysočina.

 

Region Jižní Čechy

 

 

V roce 1989 působilo v tehdejším Krajském sdružení advokátů 38 advokátů. V roce 1996, kdy došlo ke spojení advokacie a komerčních právníků, působilo v jihočeském regionu přes 100 advokátů a 120 komerčních právníků, k 1. červnu tohoto roku už to bylo 400 aktivních advokátů.

JUDr. František Smejkal

Představitelem jihočeského regionálního střediska je JUDr. František Smejkal, který vykonává svou činnost za podpory zástupců Mgr. Petra Smejkala a Mgr. Davida Pohořaly.

 

Jihočeské regionální středisko České advokátní komory působí již od roku 1996 a ve své činnosti se zejména zaměřuje na organizování vzdělávacích akcí pro advokáty a jejich koncipienty, přičemž ročně pořádá tři až pět těchto akcí.

 

 

Regionální střediska se svými představiteli byla zřízena Komorou jako určitý mezičlánek při zastupování ČAK v jednáních s krajskými justičními orgány. Vztahy zástupců regionu Jižní Čechy s vedením Krajského soudu v Českých Budějovicích (viz foto) a krajského státního zastupitelství jsou na velmi dobré úrovni, podařilo se a stále se daří prosazovat některé oprávněné požadavky advokacie. S vedením soudů bylo například projednáno umístění a půjčování advokátních talárů, které funguje zcela bez problémů, nebo umožnění vstupu advokátů a koncipientů do soudních budov po předložení identifikačního průkazu bez nutnosti podrobovat se prohlídkám ze strany justiční stráže.

 

Mezi tradiční činnosti regionu patří organizování sportovních akcí a účast na akcích pořádaných dalšími regiony a ČAK. Jednou z nejoblíbenějších je volejbalový turnaj konaný v rámci Sportovních her advokacie v Nymburce, jehož se – s výjimkou nultého ročníku – reprezentace jihočeského regionu pravidelně účastní. V posledních letech vysílají Jihočeši na volejbalové kurty vždy dvě až tři smíšená družstva.

Zájem o volejbal vedl i k tomu, že od září do května je pro advokáty a koncipienty jednou týdně pronajata tělocvična.

 

Jihočeský fotbalový tým se pravidelně účastní celorepublikového turnaje v kopané. V roce 2020, kdy se v Hradci Králové konal jubilejní 10. ročník, dokonce turnaj po letech vyhrál (na snímku vítězný tým).

 

Mezi další oblíbené tradiční akce patří předvánoční setkání advokátů a advokátních koncipientů spojené s turnajem jednotlivců v bowlingu. Po roční „covidové“ přestávce by měla být letos tradice obnovena. Podobný turnaj by se měl v letošním roce  konat i v Táboře, a to pro advokáty z okresů Tábor, Písek a Pelhřimov.

 

V posledních letech byla každoročně organizována návštěva divadelních představení na nádvoří státního zámku Hluboká, ať už se jednalo o činohru (Sluha dvou pánů, Charleyova teta), nebo muzikál (Jedna noc na Karlštejně), a tyto akce byly vždy hodnoceny jako velmi zdařilé. Představení Pes baskervillský, které mělo vloni v létě proběhnout na otáčivém hledišti v zámeckém parku v Českém Krumlově, bylo s ohledem na „covidová“ opatření zrušeno, ale 26. června 2021 se uskutečnilo představení náhradní.

 

Redakce AD, BA
Foto: canva.com a archiv regionu Jižní Čechy

 

 

Go to TOP