Novela zákona o zdravotním pojištění zohlední při úhradách léků kvalitu života

Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Tedy například to, zda díky léku nemocný už nebude potřebovat nepřetržitou péči či bude moct studovat a pracovat. Podle novely zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce také pacienti.

Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhradě rozhoduje. Změna by se měla týkat především léků na vzácná onemocnění. Uvedli to zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientů, SÚKL a farmaceutických společností. Novelu zákona schválil Parlament, čeká na podpis prezidenta.

Nyní je v rozhodování o úhradách léků hlavní nákladová efektivita. Nově se budou posuzovat i zdravotně-sociální dopady, tedy to, jaký bude mít lék vliv na kvalitu života nemocného i jeho rodiny. Toto posouzení budou zajišťovat zástupci pacientů, kteří k léku dají své stanovisko a budou také součástí poradního orgánu na Ministerstvu zdravotnictví.

V poradním orgánu, který je zřízen zákonem a nemůže být tedy zrušen například při výměně vedení úřadu, budou mít své zástupce kromě pacientů také odborné lékařské společnosti, zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví. Pokud se poradní skupina shodne na tom, že lék by měl být hrazen ze zdravotního pojištění, toto stanovisko bude pro SÚKL závazné.

Pokud nyní nejsou některé léky hrazeny ze zdravotního pojištění, pacienti musí žádat svou zdravotní pojišťovnu o výjimku takzvaně podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Každý pacient si musí požádat sám a musí žádat opakovaně. V současnosti se to týká například pacientů s některými vzácnými onemocněními. To by nyní mělo odpadnout. Pokud se rozhodne o uhrazení léku, bude hrazen pro celou skupinu pacientů se stejnou diagnózou.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP