CWLA zve na 6. ročník konference Aktuální trendy v odškodňování újmy

Aktualizováno

 Přicházíte často do styku se znaleckými posudky? Jste jejich zhotoviteli a rádi byste si ujasnili, jak musí vypadat znalecký posudek, aby se nejednalo o významný přestupek znalecké kanceláře, který může být nahlášen soudem a potrestatelný represemi dle dikce nového zákona o znalcích a tlumočnících účinného od 1. ledna 2021? Zajímá Vás oblast odškodňování újmy i v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými během pandemie? Rádi byste si rozšířili obzory v problematice postupu non lege artis při poskytování lékařské péče? Pak jste zváni na konferenci „Aktuální trendy v odškodňování újmy – VI“, kterou pořádá CWLA (Česká asociace právniček) v pátek 8. října 2021 od 9,00 hodin v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Aktuální trendy v odškodňování újmy – VI

v pátek 8. října 2021 od 9,00 hodin
v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy

 

Přednášejí 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., uznávaný expert na zdravotnické právo
„Problematika náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými během pandemie“

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA, znalec pro obor Ekonomika,  odvětví ceny a odhady a správa národního majetku
„Co nám přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících účinná od ledna 2021?“

JUDr. Klára Dvořáková, autorka zákonu lex voucher
„Náhrada škody na zdraví zákazníkovi cestovní kanceláře ve světle rozhodnutí ESD ve věci Kuoni Travel“

JUDr. Petra Polišenská, vedoucí Oddělení dokumentace a analytiky judikatury České republiky na Nejvyšším soudu ČR
„Poskytování zdravotních služeb lege artis“

 

Rezervujte si, prosím, tento den v kalendáři.

Na konferenci se lze přihlásit přes web CWLA, www.cwla.cz, v sekci „Aktuálně“. Poplatek činí 1 000 Kč pro členky CWLA, pro nečleny 1 500 Kč, a je splatný do 1. října 2020 (s uvedením jména a adresy, resp. e-mailového spojení) na č. ú. 237063384/0300.

 

 

Změna místa konání akce a programu vyhrazena.

 

Redakce AD, ČAP
Foto: canva.com, archiv ČAP

 

 

 

Go to TOP