Poslanci některé senátní návrhy zákonů schválili, na jiné nepřistoupili   

Poslanci se scházejí na poslední řádné sněmovní schůzi před říjnovými volbami. V úterý 14. září se zabývali zejména předlohami, které jim k opětovnému projednání vrátili senátoři. S úpravami postoupili senátoři k novému posouzení například předlohu proti nepůvodním druhům rostlin a živočichů, v níž chtějí zachovat nynější pravidla plánování mysliveckého hospodaření, nebo novelu o hranici obsahu účinné látky v technickém konopí. V prvním případě Sněmovna senátní návrh přijala, ve druhém odmítla.

Předloha, kterou se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů a kterou schválila 14. září Sněmovna, když přijala její senátní znění, předpokládá, že nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude.
Cílem vládní předlohy je omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů v Česku. Reaguje na unijní nařízení a má vytvořit rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů a k regulaci těch, které už se v Česku rozšířily. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody. Uživatel honitby bude každý rok provádět sčítání zvěře a bude zpracovávat plán mysliveckého hospodaření. Pokud se na něm nedohodne s majitelem honitby, vstoupí do schvalovacího procesu úředník. Sněmovna do předlohy přidala mimo jiné posílení pravomocí členů stráže přírody a lesní stráže.

 


Podle návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, může být v technickém konopí vyšší obsah účinné látky než nyní. Novela má zlepšit dostupnost léčebného konopí a umožnit jeho předepisování na elektronický recept.

Za technické konopí se bude podle schválené novely pokládat konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Někteří senátoři upozorňovali na to, že zvýšení obsahu by bylo v rozporu s mezinárodní protidrogovou úmluvou a mělo by vliv i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem. Senát proto chtěl vrátit hranici obsahu THC v technickém konopí na 0,3 procenta. Poslanci na to ale nepřistoupili. Podle sněmovního znění se navíc nebude pohlížet jako na návykovou látku ani na konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC.

Soukromé subjekty budou moci podle novely pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Ministerstvo zdravotnictví si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí, které jsou z 90 procent hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Obě předlohy nyní dostane k podpisu prezident.

Zdroj: ČTK
Foto: psp.cz

Go to TOP