Senát podpořil zavedení krajské příslušnosti exekutorů

Na svém jednání dne 9. září 2021 Senát podpořil další projednávání novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která má zavést místní příslušnost exekutorů, a to podle krajů. Úpravu exekučního řádu podle aktuálního rozhodnutí Senátu posoudí jeho Ústavně-právní výbor.

 

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů a Česká asociace věřitelů s teritorialitou nesouhlasí.

Advokát a prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk k dnešnímu rozhodnutí Senátu uvedl: „Česká asociace věřitelů zavedení exekutorské teritoriality dlouhodobě odmítá, neboť odborné analýzy i zkušenosti ze zahraničí již mnohokrát jasně ukázaly, že by nepřinesla prakticky žádná pozitiva, a naopak by způsobila výrazné zhoršení vymahatelnosti práva. Dle výsledků ze sousedního Slovenska by mohlo dojít k poklesu vymahatelnosti dokonce o desítky procent, což by vedlo k naprostému ochromení exekučního systému a v důsledku toho i zdražení řady služeb. K nevhodnosti tohoto systému po mnohaletých debatách a konzultacích s předními experty pokaždé dospěli i samotní zákonodárci, naposledy na jaře tohoto roku. V posledních letech byla navíc přijata již celá řada změn, které velmi výrazně posílily postavení dlužníků na úkor věřitelů. Upřímně tedy nerozumím tomu, proč se Senát k tomuto návrhu znovu vrací. Myšlenka přidělování exekucí podle trvalého bydliště dlužníka stojí na zcela mylných základech, neboť na oficiální adrese se zdržuje pouze pětina z nich.“

Rozdílné názory panují i mezi politiky. Kvůli tomu Sněmovna ani Senát počátkem léta zavedení místní příslušnosti exekutorů neschválily v novele, která mimo jiné umožní od roku 2023 zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce. Ustanovení se rozhodla Exekutorská komora napadnout u Ústavního soudu. Vadí jí to, že novela nepočítá s úhradou nákladů exekutorů za zastavené exekuce.

Schválená předloha rovněž částečně omezí zabavování movitých věcí a mění pořadí splácení dluhu. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení, a nakonec náklady věřitele.

Návrh má zavést do exekučního řádu krajskou místní příslušnost exekutorů na principu přiřazování řízení podle abecedního pořadí. Exekutory má určovat exekuční soud. Předloha zrušuje systém spojování exekučních řízení, ve kterém exekuční návrhy předávají sami exekutoři, počítá se slučováním exekucí podle principu jeden dlužník – jeden exekutor.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR

Go to TOP