EK chce Polsko pokutou přimět k uposlechnutí příkazu SD EU

Evropská komise požádala v úterý 7. září 2021 Soudní dvůr Evropské unie, aby vyměřil pokutu Polsku, protože se nepodřídilo soudnímu příkazu, který požaduje zastavení činnosti orgánu trestajícího polské soudce. EK v tiskovém prohlášení uvedla, že by Polsko mělo každý den platit soudem určenou částku, dokud příkaz neuposlechne. Zároveň odeslala do Varšavy dopis, kterým vyzvala polské úřady k respektování verdiktů Soudního dvora EU.

 

Polská vláda se s exekutivou EU dlouhodobě pře o svou justiční reformu, jejíž části podle Bruselu omezují nezávislost polských soudů. Soudní dvůr EU v polovině července konstatoval, že disciplinární komora, která rozhoduje o postavení soudců a prokurátorů, jejich trestním stíhání a případném uvalení vazby, není v souladu s unijním právem, a nařídil Polsku, aby její činnost pozastavilo. „Komise žádá soud, aby Polsku vyměřil každodenní platbu pokut až do doby, než budou předběžná opatření zavedená soudem plně dodržována,“ uvedla ve svém prohlášení EK.

Šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński před měsícem řekl, že úřady disciplinární komoru zruší v rámci dalších kroků spojených s reformou. Stejným slibem odpověděla v polovině srpna polská vláda na výzvu komise, aby se Varšava verdiktu soudu podřídila. Podle EK sice nyní disciplinární komora neotevírá nové případy, pokračuje však v řešení těch již zahájených. Komise chce pomocí pokuty docílit toho, aby orgán zcela ukončil činnost.

Polská vláda většinu námitek Evropské komise, s nimiž se ztotožňuje i řada členských států EU, odmítá jako zasahování do svrchovanosti země. Polský Ústavní soud v posledních měsících opakovaně odkládá rozhodnutí o tom, zda je unijní právo nadřazeno polské Ústavě.

Polská opozice se naproti tomu kvůli prohlubujícímu se sporu obává, že konzervativně nacionalistická vládnoucí strana může nasměrovat zemi na cestu z evropského bloku.

Evropská komise dosud kvůli obavám o osud unijního práva v zemi neschválila polský plán obnovy, díky němuž by měla Varšava získat desítky miliard eur z mimořádného fondu. Začátkem září navíc pohrozila, že o peníze přijdou polské obce, které svá území označily za zóny „bez ideologie LGBT“, tedy sexuálních menšin.

„EK neoprávněně blokuje Polsku fondy a žádá o pokuty. To jsou akty agrese,“ uvedl na Twitteru státní tajemník polského Ministerstva spravedlnosti Sebastian Kaleta. Polsko není podle něj jedinou zemí, která se nepodřídila verdiktům soudu EU, mezi dalšími jsou Německo, Francie, Španělsko či Rumunsko, dodal Sebastian Kaleta.

 

 

O krocích Evropské komise vůči Polsku a o situaci v polském soudnictví vás Advokátní deník informoval také zde:

Evropská komise hrozí Polsku žalobou kvůli orgánu trestajícímu soudce – Svět práva – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Kvůli možnosti trestat soudce zažalovala Evropská komise Polsko u SD EU – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Polsko oznámilo, že zruší disciplinární komoru NS a reformuje soudnictví – Svět práva – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Předsedkyně polského NS zčásti zablokovala disciplinární komoru – Svět práva – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Generální advokát: kárný režim soudců v Polsku je v rozporu s právem EU – Judikatura – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Delegování soudců k soudům vyššího stupně v Polsku porušuje právo EU – Judikatura – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Soudní kolegia polského NS nejsou dle práva EU nezávislým soudem – Judikatura – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP