Před třiceti lety nabyl účinnosti zákon o svobodě víry a postavení církví

Před 30 lety, 1. září 1991, nabyl v tehdejším Československu účinnosti zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských

Před 30 lety, 1. září 1991, nabyl v tehdejším Československu účinnosti zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Podle tohoto zákona se „církví a náboženskou společností rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady“.

 

Polistopadová právní úprava vychází z usnesení Listiny základních práv a svobod přijaté začátkem roku 1991. Na základě zákona z roku 1991 mohly církve a náboženské společnosti začít mimo jiné zřizovat vlastní zdravotnická zařízení a sociální služby, začalo se rozvíjet církevní školství. Po desítkách let se duchovní vrátili do armády, vězeňských zařízení i dalších laických institucí. Změny dalších právních předpisů krátce nato zrovnoprávnily církevní sňatky se sňatky občanskými.

Právní úpravu z roku 1991 nahradil v roce 2002 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jehož přijetí provázely spory. Poslanecká sněmovna jej nakonec prosadila přes odmítavý postoj prezidenta Václava Havla i Senátu. Ústavní soud koncem roku 2002 zrušil části tohoto zákona, které církvím podle jejich názoru znemožňovaly charitativní činnost. K nejvýznamnějším novinkám zákona patří dvoustupňová registrace církví umožňující získat právní subjektivitu i společenstvím, jež získají 300 podpisů (do té doby 10 000 podpisů).

V červnu 2005 Sněmovna schválila novelu církevního zákona, která vyvolala bouřlivou diskusi. Jádrem sporu byla otázka, zda norma omezuje náboženskou svobodu, zda se dotýká práva církví zřizovat podle vlastních norem duchovní i jiné instituce, třeba charity nebo školy a zdravotnická zařízení. V listopadu 2007 Ústavní soud rozhodl, že novela církevního zákona není protiústavní a nadále platí.

V České republice bylo v roce 2020 registrováno 42 církví a náboženských společností. Více než 20 dalším žádostem o registraci Ministerstvo kultury za poslední dvě desítky let nevyhovělo.

Česká republika je označovaná za jednu ze zemí s nejmenším počtem věřících, při předposledním sčítání lidu v roce 2011 se za věřící označily přibližně dva miliony lidí, tedy asi pětina. V roce 1918 žilo v českých zemích téměř deset milionů obyvatel, z čehož bylo přes devět milionů věřících. Od roku 2001 počet věřících klesl o více než milion, stejný pokles byl mezi lety 1991 až 2001. V období 1991 až 2011 tak církev zaznamenala úbytek mnohem větší než v dobách po roce 1918 nebo v období komunismu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP