JČP pořádá v září seminář k AML zákonu, nezapomeňte se včas přihlásit

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil na září dva zajímavé prezenční semináře – tím prvním je Náhrada škody v dopravě, druhým pak je Zákon o praní špinavých peněz.

 

Náhrada škody v dopravě (kód 721)

Seminář se uskuteční prezenčně v pondělí 13. září 2021 od 9:00 do 14:00 hodin v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1

Přednáší: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

 • Podmínky náhrady újmy z provozu dopravy
 • Provoz dopravního prostředku a jeho zvláštní povaha
 • Postavení provozovatele a jeho modifikace
 • Právní vztahy provozovatele, řidiče a třetích osob
 • Střet provozů a některé modelové situace při dopravních nehodách
 • Vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
 • Rozsah náhrady
 • škoda na vozidle
 • nemajetková újma, zejména na zdraví a při usmrcení

 

Zákon o praní špinavých peněz/AML zákon (kód 621)

Seminář se uskuteční prezenčně ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 do 14:00 hodin v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1

Přednáší: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad, ředitelka Právního odboru

Seminář se bude věnovat těmto tématům:

 • Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
 • Relevantní mezinárodní instituce
 • Finanční analytický úřad – role, úkoly, kdy se s námi můžete setkat
 • Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
 • Další povinnosti podle AML zákona
 • Správní dozor nad plněním povinností AML zákona, změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

 

Další informace lze získat na www.jednotaceskychpravniku.cz

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete zaslat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na semináře je možné

Účastnický poplatek Seminář
Základní 1 500 Kč
Snížený* 900

* Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult hradí snížený účastnický poplatek.

 

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a) platební kartou, nebo

b) na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c) bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce (např. 521apod.) a ve zprávě pro příjemce platby nutno jméno a příjmení účastníka.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

 

Nakladatelství Leges, s. r. o., nabízí všem účastníkům vzdělávacích akcí pořádaných Pražským sdružením JČP odborné publikace z produkce Leges se slevou 20 %. Tuto slevu může účastník uplatnit při objednávce knihy na e-shopu Leges (www.knihyleges.cz) zadáním slevového kódu JCP2021.

Další informace podají koordinátoři:
JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz
Hana Kafková, tel. 720 406 536

 

Zdroj: JČP
Foto: canva.com

Go to TOP