V Česku loni působilo 3006 soudců a 6490 členů soudcovského personálu

V Česku loni působilo 3006 soudců obecných soudů. V meziročním srovnání zůstává jejich počet stabilní a na jednotlivých stupních soudní soustavy se od předloňského roku příliš neliší. Soudcům vypomáhalo 6490 členů soudcovského personálu. Na rozhodovací činnosti soudů se k počátku letošního roku podílelo ještě 5212 laických přísedících. Vyplývá to z výroční statistické zprávy Ministerstva spravedlnosti o českém soudnictví.

Nejvíce soudců působí u okresních soudů (OS), kterých je v Česku 86: vedle 75 soudů v okresech se k nim řadí také desítka obvodních soudů v hlavním městě a brněnský městský soud. Loni u OS pracovalo 1824 soudců, přičemž 67 procent z nich byly ženy. Celkem 89 okresních soudkyň či soudců čerpalo mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Předloni bylo okresních soudců 1849. „Změny v evidenčním počtu soudců jsou dány především načasováním jednotlivých jmenovacích etap,“ vysvětlilo ministerstvo.

Evidenční počet soudců u jednotlivých soudů

Největšími okresními soudy z hlediska počtu soudců zůstaly Městský soud v Brně se 79 soudci, ostravský okresní soud a OS pro Prahu 4. Naopak nejmenší byly se sedmi soudci OS v Prachaticích, Pelhřimově, Jeseníku a Rokycanech.

U osmi krajských soudů (KS) ministerstvo v loňském roce evidovalo 950 soudců, předloni to bylo 947. Největším KS je pražský městský soud (na snímku), nejmenším Krajský soud v Českých Budějovicích. Podobně jako u OS jsou civilní a obchodní úseky KS početně zhruba třikrát větší než úseky trestní. V posledních dvou letech u KS znatelně vzrostl počet soudců správních úseků, a to z 88 na 100. Jde o reakci na problematickou situaci v přetíženém správním soudnictví.

I u krajských soudů soudí více žen než mužů, zatímco u vrchních a nejvyšších soudů je to naopak. „Soudnictví v současné době zřejmě stále nenabízí stejné příležitosti mužům a ženám,“ konstatovali k tomu autoři statistické ročenky.

U Vrchního soudu v Praze loni pracovalo 38 soudkyň a 51 soudců, v Olomouci to bylo 17 žen a 22 mužů. U Nejvyššího soudu bylo ze 71 soudců 13 žen, u Nejvyššího správního soudu 12 žen z 33 soudců.

Nejvíce pracovníků soudů loni rovněž působilo u okresních soudů, a to 4353. Pod tyto zaměstnance soudů spadají například vyšší soudní úředníci, asistenti soudců, protokolující úředníci nebo zapisovatelky. Krajští soudci měli k dispozici 1728 členů personálu, vrchní soudci 127, Nejvyšší soud 188 a Nejvyšší správní soud 94.

Jako přísedící si u OS přivydělávalo 4221 lidí, u KS pak 991. Tato práce je populární zejména u lidí v důchodovém věku, což podle vyhodnocení ministerstva souvisí s tím, že finanční odměnu za tuto funkci vnímá veřejnost jako nízkou.

Zdroj: ČTK; Ministerstvo spravedlnosti
Foto: AD;
Kartogram, tabulka: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP