JUDr. Robert Němec, LL.M.: Vítám a chválím zájem dalších kolegů, kteří se chtějí aktivně zapojit do činností ČAK. Bez dobrovolné práce advokátů by to nešlo.

rozhovoru pro epravo.cz mluvil JUDr. Robert Němec, LL.M., partner P/R/K o tom, jaká by měla být moderní advokacie, jak by se měly dnešní advokátní kanceláře profilovat a také o tom, že práce PRO BONO by měla patřit k slušnému vychování každého advokáta. Ale jako kandidát platformy Moderní advokacie v rámci Kandidátky 21 do představenstva ČAK hovořil i o tom, jak vnímá Českou advokátní komoru a kam by měla směřovat.

„ČAK chápu jako samosprávnou stavovskou a nezávislou organizaci, která vytváří regulatorní rámec, v němž se advokáti pohybují při poskytování právních služeb. A pevně doufám, že to tak zůstane i nadále. Další velmi zásadní úlohou ČAK zůstává aktivně se účastnit legislativního procesu s využitím všech zkušeností, které má z mezinárodní oblasti. Legislativní proces v ČR totiž není odděleným ostrovem, ale ve velkém množství případů implementuje evropské směrnice. Proto je nezbytné, aby v tomto procesu ČAK spolupracovala i s ostatními evropskými komorami a zejména obhajovala základní advokátní principy.“   


Zdroj: epravo.cz
Převzato k publikaci s laskavým souhlasem redakce.
Foto: epravo.cz

 

 

 

Go to TOP