Senát zřejmě zamítne novelu rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu

Hospodářský výbor doporučil dne 11. srpna 2021 Senátu, aby zamítl novelu zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která má rozšířit kontrolní pravomoci této instituce. Návrh zákona navazuje na novelu Ústavy, kterou Poslanecká sněmovna začátkem roku 2020 poslala do Senátu, ale ten ji dosud neprojednal. Předseda Hospodářského výboru Ing. Vladislav Vilímec, který zamítnutí novely navrhl, uvedl jako jeden z argumentů právě to, že Senát zatím neschválil změnu Ústavy, takže projednávaná novela představuje protiústavní pokus.

 

Pravomoci NKÚ by se mohly v důsledku přijetí novely rozšířit například na hospodaření statutárních měst, krajů, Českou televizi i Český rozhlas, státní podniky nebo státní fondy. Kontrolovat by mohl i zdravotní pojišťovny.

Zatímco pro projednávání ústavních změn není Senát omezen lhůtou, na projednávání běžných zákonů má lhůtu 30 dní. Pokud by se k novele zákona o NKÚ nevyjádřil, platilo by, že byla přijata. Stálá senátní Komise pro Ústavu ČR již dříve uvedla, že předložená novela nemá bez přijetí změny Ústavy potřebnou normativní oporu. V případě přijetí by se zákon stal protiústavním, proto ho Senát musí zamítnout.

Předseda výboru Vladislav Vilímec jako další argumenty proti novele zákona o NKÚ uvedl, že rozšíření pravomocí může vést ke snaze zneužívat autority úřadu jako arbitra sporů na komunální úrovni, což není smysl jeho fungování. Nesouhlasil ani s tím, že by pod kontrolu spadala statutární města. Podle něj jde o salámovou metodu směřující k tomu, aby NKÚ mohl kontrolovat všechny obce.

Prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala se s Vladislavem Vilímcem shodl na tom, že měřítko pro kontrolu podle toho, zda jde o statutární město, je nesmyslné. Za nesprávné ale označil, že Sněmovna z návrhu vypustila veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Ujistil, že ambicí úřadu není kontrola obcí, ale schopnost kontrolovat jednotlivé politiky, například investiční nebo zdravotní politiku. Připomínal, že existují například velké dopravní projekty, o nichž spolurozhoduje zákonodárná moc, ale nemůže je kontrolovat, jako byla třeba výstavba prodloužení trasy A pražského metra.

Komise pro Ústavu ČR také při projednávání novely zákona o NKÚ uvedla, že ústavní změna týkající se postavení NKÚ může být příležitostí pro provedení navazujících změn, o něž se Senát dlouhodobě snaží. Jde například o prodloužení lhůty k projednání návrhů zákonů. „Otálení s projednáním legislativní předlohy v řádu let je stejně tak nevhodné v Poslanecké sněmovně, jako v Senátu,“ uvedla senátní Komise pro Ústavu ČR.

Podle schváleného znění Ústavy z loňského února, které ale ještě Senát neprojednal, by úřad kontroloval hospodaření státu. Nejvyšší kontrolní úřad, který je institucí zřízenou z Ústavy, nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Wikipedia

Go to TOP