Senát bude znovu projednávat zavedení teritoriality exekutorů

Komentováno pro AD

Senát se bude muset znovu zabývat zavedením místní příslušnosti exekutorů, a to podle krajů. Navrhla to pirátská senátorka Adéla Šípová v novele, kterou by horní komora mohla začít projednávat ještě tento měsíc. Pokud se s ní následně ztotožní, Sněmovna zřejmě předlohu projedná až v povolebním složení.

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů a Česká asociace věřitelů s teritorialitou nesouhlasí. Rozdílné názory panují i mezi politiky.

Kvůli tomu Sněmovna ani Senát počátkem léta zavedení místní příslušnosti exekutorů neschválily v novele, která mimo jiné umožní od roku 2023 zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce. Ustanovení se rozhodla Exekutorská komora napadnout u Ústavního soudu. Vadí jí to, že novela nepočítá s úhradou nákladů exekutorů za zastavené exekuce. Předloha rovněž částečně omezí zabavování movitých věcí a mění pořadí splácení dluhu.

Návrh senátorky Šípové má zavést do exekučního řádu krajskou místní příslušnost exekutorů na principu přiřazování řízení podle abecedního pořadí. Exekutory má určovat exekuční soud. Senátorka v předloze zrušuje systém spojování exekučních řízení, ve kterém exekuční návrhy předávají sami exekutoři. Počítá se slučováním exekucí podle principu jeden dlužník – jeden exekutor.

Se zavedením principu teritoriality nesouhlasí ani Česká advokátní komora. „Výrazem totální iracionality těch, kteří se bijí za zavedení teritoriality, je absence jakékoliv dopadové studie, tedy analýzy toho, co nastane, pokud by teritorialita byla uzákoněna. Absentuje dokonce jakýkoliv pokus líčit, v čem se situace reálně zlepší. O nějaké statistice či pokusu o odhad, zda se teritorialita nějak projeví na vymahatelnosti práva ani nemluvě. Z tohoto úhlu pohledu se prosazování teritoriality v jakékoliv podobě jeví jako velmi nezodpovědný hazard nejen s majetkem věřitelů, ale také se státním majetkem,“ již dříve uvedl pro AD její místopředseda JUDr. Tomáš Sokol.

O zkušenosti se zavedením teritoriality na Slovensku a jejími dopady v praxi se v Advokátním deníku podělil bratislavský advokát Mgr. Jakub Malý. Od dubna 2017, kdy byla teritorialita na Slovensku zavedena, počet tamních exekutorů neustále klesá: Například ze Zpráv o činnosti SKE vyplývá, že naposledy byli noví exekutoři na Slovensku jmenováni v roce 2014. I navzdory faktu, že si SKE vymohla zavedení teritoriality, není s exekuční legislativou spokojená a varuje před nerovnováhou exekuční legislativy v neprospěch věřitelů.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP