Příspěvky pro klokánky se zřejmě zvýší, vzrostou i odměny pěstounů

Odměny pěstounů pravděpodobně vzrostou a budou se odvíjet od výše minimální mzdy. Zvýšit by se měly také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné

Odměny pěstounů pravděpodobně vzrostou a budou se odvíjet od výše minimální mzdy. Zvýšit by se měly také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. Ve vládní novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, to v pátek 6. srpna schválila Poslanecká sněmovna hlasy 99 ze 113 přítomných poslanců. Na návrh skupiny poslanců sněmovna prakticky zrušila takzvané kojenecké ústavy, když stanovila věkovou hranici pro ústavní péči o děti.

 

Právě o zrušení kojeneckých ústavů se ve sněmovně debatovalo nejdéle. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., například uvedla, že nazrál čas k tomu, aby se ani v České republice neumisťovaly do ústavních zařízení děti do tří let věku. Poukazovala na to, že zákon dá dostatek času na přípravu na změnu a že sourozenecké páry ani postižené děti bez pomoci nezůstanou. Podle poslankyně Ing. Hany Aulické Jírovcové je ale ústavní zařízení v některých případech poslední možnost, kam může být dítě umístěno. Poukazovala také na to, že v Česku není dostatek kvalitních pěstounů.

Výše odměn pěstounů budou nově záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě by měla být ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu by činila základní odměna 1,8násobek minimální mzdy.

Pokud o dítě pečují jeho příbuzní, budou v souladu s novelou místo pěstounské odměny dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou „příspěvek při pěstounské péči“. Ta by se odvíjela od výše životního minima jednotlivce a závisela by také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené.

Příspěvek na dítě pro klokánky a podobné azylové domy vzroste podle schválené předlohy z 22 800 na 36 000 korun měsíčně. Razantnější zvýšení prosadil Ing. Jan Bauer, vláda navrhovala růst na 30 000 korun měsíčně.

Navzdory kladnému postoji ministra Kulhánka i Výboru pro sociální politiku sněmovna zamítla návrh Ing. Karly Šlechtové, jenž by umožnil svěření dítěte do společné pěstounské péče i jiným dvěma lidem, než jsou manželé. Poslankyně Šlechtová ve zdůvodnění uváděla, že by šlo o registrované partnery nebo lidi žijící v nesezdaném soužití i o jiné dva lidi, k nimž mohou patřit dva příbuzní nebo rozvedení pěstouni.

Sněmovna upravila novelou také například souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí s pobytem dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předběžná opatření soudů na úpravu poměrů dítěte a nahlížení do spisů.

Novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nyní dostanou k posouzení senátoři.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

Go to TOP