Omezení vstupu do ČR ze zemí s rizikem výskytu covid-19 dopadá i na rodiny

Na ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka se obrátili lidé, jejichž rodinní příslušníci se nemohli dostat do České republiky – nevztahovala se na ně totiž výjimka z protiepidemického opatření Ministerstva zdravotnictví. To zakazuje vstup do Česka cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví sice stanovuje ze zákazu několik výjimek, jak ale při svém šetření zjistila zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková, některé skupiny rodinných příslušníků opatření ve výjimkách zcela opomíjí.

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví především nepamatuje na rodinné příslušníky bez pobytového oprávnění, kteří se nacházejí v zemích s extrémním rizikem nákazy. Ti nemají možnost v těchto zemích podat žádost o vízum, neboť víza  vydávají jen zastupitelské úřady v zemích, které nejsou na seznamu těch s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid-19.

Se svou českou ženou se kvůli chybějící výjimce nemohl shledat například indický manžel. Podobně se za svým mužem do Česka nedostala ruská manželka, která u nás neměla žádný typ pobytového oprávnění. A se stejným problémem se setkal i česko-brazilský manželský pár – přitom oba potřebovali odcestovat do Česka dřív, než postupující těhotenství ženě let úplně znemožní. Výjimky nezahrnují ani další kategorie rodinných příslušníků – například nesezdané partnery žijící v trvalém partnerském vztahu. Proto se také nemohla za svým dlouholetým partnerem do Česka vrátit Ruska, která vyjela navštívit rodinu.

Ve zprávě o šetření připomíná zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková sdělení Evropské komise z loňského června, podle kterého by mimo jiné rodinní příslušníci občanů EU měli mít právo cestovat do prostoru EU+ za jakýmkoli účelem, nejen kvůli návratu domů. Podle doporučení Rady EU by zase jakákoli přijatá opatření neměla překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné k ochraně veřejného zdraví.

„Úplný zákaz vstupu některých rodinných příslušníků nepovažuji za přiměřený ani nezbytně nutný. Chybí mi jeho dostatečné odůvodnění. K ochraně veřejného zdraví by postačily méně omezující prostředky jako je kombinace opakovaného testování a samoizolace,“ argumentuje Monika Šimůnková.

Podle zástupkyně ombudsmana by mělo Ministerstvo zdravotnictví umožnit rodinným příslušníkům podávat žádosti o krátkodobá víza i v zemích s extrémním rizikem nákazy. Mělo by jim také umožnit podání žádosti o vízum a vstup bez ohledu na to, zda mají v Česku pobytové oprávnění nebo ne. K jejímu šetření by se nyní mělo ministerstvo vyjádřit.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP