Prezident republiky Miloš Zeman podepsal 6 zákonů, z toho jeden ústavní

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 3. srpna 2021 šest zákonů, z toho jeden ústavní, který doplňuje Listinu základních práv a svobod a za zákonných podmínek zaručuje právo bránit sebe i jiné se zbraní.

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 21. července 2021, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., který nabude účinnosti 1. září. Úprava je reakcí na odzbrojovací tendence v rámci EU. Listina základních práv a svobod bude nově obsahovat výslovné ustanovení, že “právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon”. Ústavní změna podle předkladatelů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem. Posílí také pozici ČR při projednávání dalších unijních regulací. Schváleno ústavní právo bránit sebe i jiné se zbraní – Advokátní deník

Druhý zákon je ze dne 22. července 2021 a mění se jím zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká novela přinese digitalizaci notářské činnosti – zakládání obchodních společností bude možné on-line a distančním způsobem lidé zařídí i další úkony při fungování firem. Změna notářského řádu navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému lidé získají právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Účinná bude od září. Notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě – Advokátní deník

Třetím je zákon ze dne 21. července 2021 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, díky kterému si budou moci vybírat poslance v říjnových volbách t také lidé, kteří budou v karanténě kvůli koronaviru. Hlasovat budou moci podobně jako při loňských krajských a senátních volbách například do přenosné schránky nebo z auta na volebních stanovištích. Zákon bude využit v případě, pokud bude v Česku kvůli covidu-19 k 15. září platit nadále pandemický stav, případně pokud bude k uvedenému datu vyhlášen nouzový stav. V podzimních volbách do PS bude opět možné volit z karantény – Advokátní deník

V pořadí čtvrtým je zákon ze dne 22. července 2021 o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů. Ženy, které byly protiprávně sterilizovány v letech 1966 až 2012, získají zákonnou možnost odškodnění. Pokud nárok na něj prokážou, dostanou 300 000 korun. Protiprávně sterilizované osoby patrně získají nárok na odškodnění – Advokátní deník

Pátým zákonem ze dne 22. července 2021 se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Česká národní banka jím získá novou pravomoc vyhlásit u finanční instituce ohrožené případnou krizí tzv. moratorium, tedy na určitou dobu pozastavení plnění jejích závazků. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané firmy. Návrh zákona je podle materiálu předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD II) v rámci EU. Česko mělo směrnici zavést do 28. prosince 2020. Novela zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu – Advokátní deník

A šestým, posledním, je zákon ze dne 21. července 2021, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Farmáři budou muset vést od příštího roku evidenci hnojiv i výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Údaje z jednotné elektronické evidence budou mít k dispozici Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělský a intervenční fond a Český statistický úřad. Zemědělcům by změna zákona mohla ulevit od administrativy.

Zdroj: ČTK; Hrad
Foto: canva.com

Go to TOP