Na trh vstupuje nová advokátní kancelář dubanska & co.

Barbora Dubanská

Advokátka Barbora Dubanská zakládá novou butikovou advokátní kancelář, v jejímž rámci chce ještě více rozvinout poskytování specializovaných služeb v oblasti life sciences, biotech, FMCG a digitálních technologií. Dubanská se uvedeným oblastem věnuje dlouhodobě a jádro poskytovaných služeb tvoří regulatorika v oblasti farmaceutického průmyslu. Cílem kanceláře je poskytovat klientům expertní služby s důrazem na vysokou přidanou hodnotu.


„Rozhodla jsem se založit boutique law firm, která má omezený počet klientů, jimž je věnována mimořádná péče a jim poskytované služby jsou na vysoké úrovni odbornosti a kvality. Každý z členů týmu se věnuje life sciences a zároveň přináší svou vlastní užší specializaci. Například moje kolegyně se věnuje více poskytování zdravotních služeb a studovala kromě práv také medicínu. Díky cílenému zaměření kanceláře umíme pružně reagovat na potřeby klientů a proaktivně s nimi komunikovat,“ uvedla advokátka.

Kromě tradičních oblastí life sciences se kancelář věnuje rovněž oblasti digitálních technologií. Krize ukázala důležitost e-health; telemedicína pomáhá pacientům, je zde řada otevřených právních a etických otázek, kterým se Dubanská věnuje a chce je aktivně řešit, včetně hledání nových právních řešení a spolupráce na tvorbě právních norem. Cílem je pomáhat všem stakeholderům, tj. pacientům, veřejnému a soukromému sektoru i být nápomocna regulátorům.

V oblasti elektronického zdravotnictví Dubanská pořádala řadu webinářů a pomáhala start-upům, a to ať už jako mentorka nebo organizátorka hackathonů nebo v rámci pro bono aktivit. Spolupracuje i s pacientskými organizacemi, pro které přednáší a snaží se je uvést do problematiky digitálního zdravotnictví. Dalším bodem zájmu jsou open data a elektronizace zdravotnictví, což jsou základní kameny pro úspěšné vybudování e-health struktury. Advokátka je členkou evropských projektů zabývajících se tímto tématem a tvorbou nových pravidel.

Dubanská je pravidelně hodnocena prestižní ratingovou agenturou Chambers Europe. Byla rovněž zařazena do žebříčku TOP 100 žen česko-slovenského právního byznysu https://www.info.cz/pravo/advokacie/topzeny.

Barbora Dubanská je mentorkou hackathonů z oblasti zdravotnictví, například Hack the crisis hackathon od CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu nebo hackathonu pořádaného v Moravskoslezském kraji. Advokátka s klienty komunikuje v anglickém, německém, španělském, portugalském a francouzském jazyce, k nimž přidává nyní i italštinu.

PhDr. Jana Sosna

Go to TOP