Nejistota kolem opatření MZd ohrožuje důvěru lidí, říká ombudsman

Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček je znepokojen aktuálním děním v souvislosti s protiepidemickými opatřeními – především skutečností, že desítky opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla přijata s cílem zamezit šíření onemocnění covid-19, soudy zrušily jako nezákonná. To podle jeho názoru může mezi lidmi vyvolávat nejistotu a otřásat jejich důvěrou v řádnou správu věcí veřejných a právní stát jako takový.

 

Neprávnická veřejnost si podle Stanislava Křečka nemusí vždy plně uvědomovat podstatu aktuálních soudních rozhodnutí, kdy soudy neprohlašují protikoronavirová opatření za obsahově chybná, ale při rušení upozorňují na jejich nezákonnost – především kvůli nedostatečnému odůvodnění.

Samotná existence právního státu je založena na důvěře občanů v respektování kompetencí moci výkonné, zákonodárné a soudní. Nejistota doprovázející současná protikoronavirová opatření ale udržování nebo budování této důvěry nijak nenapomáhá.

Události posledních téměř dvou let jasně ukazují, že pandemie onemocnění covid-19 je zkouškou nejen pro jednotlivce ve vztahu k jejich zdraví, rodině a blízkým nebo k práci, ale je také zkouškou důvěry lidí v systém a politickou reprezentaci, v její motivace i konkrétní kroky. Ani snaha zabránit šíření pandemie nemůže prolamovat základní principy, na kterých je postavena naše společnost.

V průběhu pandemie se na veřejného ochránce práv Stanislava Křečka obraceli lidé kvůli dopadům protiepidemických opatření na jejich život. Veřejný ochránce práv se zabýval podněty týkajícími se návštěv pacientů nebo doprovodu a návštěv rodičů u nezletilých dětí v nemocnicích, sledoval i to, jak opatření ovlivnila život lidí v zařízeních sociálních služeb nebo těch, kteří se dostávali do složitých situací kvůli omezení přeshraničního pohybu.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

 

Go to TOP