Předregistrujte se na 8. sněm ČAK a jeho společenský večer

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

snahou vedení České advokátní komory je zajistit po organizační stránce hladký a plynulý průběh i letošního sněmu. A to i navzdory tomu, že pandemická situace nám jeho přípravy těžce komplikuje.

Přesto věříme, že 8. sněm dobře připravíme a dne 22. 10. 2021 v Clarion Congress Hotel Prague v Praze se česká advokacie sejde, projedná důležité otázky budoucnosti advokátního stavu a zvolí si nové obsazení orgánů na následující 4 roky.

Sněmu se pochopitelně mohou účastnit všichni advokáti, kteří se tak rozhodnou, dokonce i ti, kteří se k účasti rozhodnou až v den jeho konání. Tedy, registrace v den a na místě konání sněmu je samozřejmě možná, ale může vzhledem k časově náročnému programu i k množství příchozích advokátů způsobit zbytečné zdržení u registrací, které nebude příjemné jak advokátů, tak personálu registrací. A to si pochopitelně nikdo z organizátorů nepřeje.

Proto stejně jako v předchozích minimálně 3 posledních pořádaných sněmech, vyzýváme již rozhodnuté advokáty k předregistraci na sněm.

Pouze včas zaregistrovaným účastníkům sněmu lze předem také zajistit (za výhodných podmínek pro ČAK) občerstvení na pracovní část sněmu a rovněž vstupenky na slavnostní zakončení sněmu s večerním společenským programem.

Rezervace vstupenek na večerní program bude přijímána již při předregistracích průběžně, a to až do vyčerpání kapacity hotelu.

I proto je vhodné se v předstihu registrovat a vstupenky na večer si v případě zájmu bezpečně a s jistotou zarezervovat, např. ZDE.

Upozorňujeme, že vstupenky na společenský večer budou vydávány
až při registraci na pracovní část sněmu, v den jeho konání.

Svou účast na 8. sněmu ČAK potvrďte registračním formulářem (ZDE v doc.) do 30. 9. 2021.


Věříme, že pochopíte, že předregistrací nikterak neomezujeme právo advokátů rozhodnout se o účasti na sněmu a volit na něm až v den jeho konání, proto všechny vaše registrace evidujeme, ale nijak závazně nepotvrzujeme např. automatickou odpovědí.

Naším záměrem je zajistit jen plynulý chod sněmu, vynaložit na jeho uspořádání finance efektivně a umožnit co největšímu počtu zájemců se potkat večer i společensky.

Go to TOP